profil

Komunizm

poleca 64% 11 głosów

rzecz. m

teoria głosząca możliwość powstania ustroju społeczno-politycznego, w którego podstawowych założeniach jest wspólna własność środków produkcji i tzw. równość społeczna; komunizm miał być był celem, do którego dążono przez „etap pośredni” – socjalizm

 

Wszystkie teorie komunizmu (D. lp), okazały się nierealne, chociaż ich twórcy chcieli, aby komunizm (M. lp, ident. w B. lp) stał się ustrojem sprawiedliwości społecznej. Próby jego wprowadzania kończyły się niepowodzeniem, a w Związku Radzieckim normą był powszechny terror i prześladowania, zwłaszcza w czasach stalinowskich.

 

KOMENTARZ
Tzw. teorie komunistyczne kształtowały się już od XVI w., a ich twórcy marzyli o stworzeniu utopijnego  państwa w myśl idei ogólnego szczęścia społecznego. Państwo takie byłoby oparte na równości społecznej i powszechnym dostępie do wszelkich dóbr.
Idee komunistyczne, które próbowano wcielać w XX w. – przede wszystkim w ZSRR, były oparte na XIX- i XX-wiecznych teoriach Marksa, Engelsa oraz Lenina (tzw. komunizm naukowy).
Po złych doświadczeniach gospodarczych i społecznych, towarzyszących próbom wprowadzenia komunizmu m.in. w Związku Radzieckim, uznano komunizm za ustrój szkodliwy i niszczący. Po latach terroru i głodu, wynikających z wprowadzania siłą totalitarnego ustroju nieefektywnego gospodarczo, gdzie ludzi w jakikolwiek sposób „niewygodnych” prześladowano, więziono i zabijano, wiele państw, w tym Polska, uznało metody komunistów za zbrodnicze (zob. cytat).

Pochodzenie:

Wiele słów pokrewnych, mających w sobie człon komunizm albo związany z nim przym. komunistyczny powstało lub ugruntowało się w języku stosunkowo niedawno, np.: postkomunistyczny – odwołujący się do struktur komunistycznych (właściwie socjalistycznych), obowiązujących oficjalnie w Polsce do 1989 r.; określenie negatywne, podobnie jak źródłowy rzecz. postkomunizm; prokomunistyczny – popierający komunizm (podobnie jak prorządowy – popierający rząd, prorodzinny – popierający rodzinę itd.); antykomunistyczny – będący przeciw komunizmowi, np. w czasach PRL mówiło się w Polsce o antykomunistycznym podziemiu, czyli grupie ludzi opierających się działaniom komunistów;
Znane od dawna słowo oznaczające zwolennika komunizmu to komunista; przez wiele lat w oficjalnej propagandzie komunistycznej (także w Polsce) wskazywane jako pozytywne. Z kolei antykomunista to przeciwnik tej ideologii.

Pierwotna postać

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
(Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, R. I, Art. 13.)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Komunizm