profil

Komunikacja

poleca 57% 32 głosów

rzecz. ż, br. lm

  1. całość spraw związanych z przemieszczaniem się; transport.
  2. technika, urządzenia i sposoby związane z porozumiewaniem się ludzi, także zagadnienia związane z przesyłaniem danych (dźwięk, obraz) na odległość.
  3. (ling.) teoria porozumiewania się ludzi między sobą; proces komunikacji językowej.

 

(w zn. 1.) W organizacji komunikacji (D. lp, ident. w Ms. i C. lp) miejskiej na świecie od lat zachodzą zmiany, mające na celu ułatwienie przemieszczania się ludzi. Duże miasta już dawno zdecydowały się na wybudowanie podziemnych tuneli i przeprowadzenie nimi linii metra. W zatłoczonych śródmieściach wielu europejskich miast, najlepszym sposobem komunikacji (D. lp, ident. w Ms. i C. lp) często okazuje się rower.

(w zn. 2.) Od kilkudziesięciu lat następuje stopniowy rozwój metod komunikacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) między ludźmi. Na skutek rozbudowy sieci telefonicznej, a także Internetu komunikacja (M. lp) – nawet na duże odległości – znacznie się poprawiła.

(w zn. 3.) Nie można mówić o podstawowym schemacie komunikacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) językowej bez wyróżnienia trzech najważniejszych elementów: nadawcy, odbiorcy i komunikatu. Aby zachodził akt komunikacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp), musi być co najmniej dwóch rozmówców i muszą ze sobą rozmawiać, czyli komunikować się.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Komunikacja