profil

odstąpić

poleca b/d

czasownik przedrostkowy

1. ‘odejść, oddalić się, usunąć się’; 2. ‘zrezygnować z pretensji do czegoś, zrzec się, ustąpić coś komuś’; 3. dawniej ‘opuścić, porzucić’; w stpol. w postaci odstępić / otstępić

poleca b/d

odstęp

stpol. w XV w.: 1. ‘zrzeczenie się, ustąpienie’ oraz 2. ‘odejście, odstąpienie’; występował także wyraz odstępek ‘odstępstwo’

poleca b/d
poleca b/d

podstęp

dawna postać podstępek ‘podstęp, oszustwo’

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie