profil

stopień

poleca b/d

1. ‘schód’; stpol. też: 2. ‘miara długości’ oraz 3. ‘stan natężenia, intensywności’; od XV w.; pochodzi od psłow. *stepenь ‘schód, stopień’ utworzonego od niezachowanego psłow. czasownika [*stepti] (por. też ros. stépen’ ‘stopień’); w pol. postać z -o- utworzona pod wpływem wyrazu stopa.

Podoba się? Tak Nie