profil

Słodki

poleca b/d

1. ‘mający smak taki jak cukier’; 2. ‘(zapach) przyjemny, czasem mdławy, w większym natężeniu odurzający’; 3. ‘wywołujący miłe uczucie’; 4. ‘mający łagodny charakter’; 5. ‘będący objawem czyjejś łagodności, czułości lub czyjegoś przesadnego ugrzecznienia’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. sladký, ukr. solódkyj) < psłow. *soldъkъ ‘mający przyjemny smak, smaczny; słodki; przyjemny, miły’ – przymiotnik utworzony przez dodanie przyrostka *-ъkъ do wcześniejszego, niezachowanego przymiotnika [*soldъ] ‘ts.’; podstawą pie. *sal-duˇ- z przemianą znaczenia: ‘przyprawiony solą’ > ‘mający przyjemny smak, smaczny’ > ‘słodki’.

Źródło Usta wszelkiej słodkości napełnione.
Jan z Szamotuł (Paterek), Kazania, początek XVI w.

poleca b/d

słodycz

1. ‘smak czegoś słodkiego’; 2. ‘coś słodkiego’; 3. przenośnie ‘miłe, przyjemne uczucie, błogość, rozkosz’; pochodzi od psłow. *soldyčь ‘słodkość; coś słodkiego, smacznego, miłego, przyjemnego’ – rzeczownika od pierwotnego przymiotnika [*soldъ]

poleca b/d

słodzić

1. ‘czynić słodkim’; 2. stpol. (XV w.) słodzić się ‘wydawać się słodkim, miłym, przyjemnym, pożądanym’; ogsłow. < psłow. *solditi ‘czynić przyjemnym, smacznym, słodkim, dodawać słodkiego smaku’ – czasownik odprzymiotnikowy od wcześniejszej postaci przymiotnika [*soldъ]

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści