profil

Wiązania chemiczne

poleca b/d

Większość pierwiastków występuje nie w stanie wolnym, lecz w postaci związków chemicznych. Atomy łączą się ze sobą w trwałe układy o niższej energii wewnętrznej dzięki wytworzeniu wiązań chemicznych, które są wynikiem wzajemnych oddziaływań atomów o charakterze elektronowym.

Zapamiętaj

Trwała konfiguracja elektronowa to konfiguracja gazu szlachetnego.

poleca 67% 616 głosów

Typy wiązań chemicznych

Wiązanie jonowe polega na wzajemnym elektrostatycznym oddziaływaniu przeciwnie naładowanych jonów powstałych w wyniku przejścia jednego lub kilku elektronów z danego atomu na drugi, bardziej elektroujemny. Wiązania jonowe występują w związkach jonowych (np. w cząsteczkach wielu soli, jak choćby NaCl czy fosforany). Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane polega na uwspólnieniu pary lub par niesparowanych elektronów przez atomy o identycznych lub zbliżonych wartościach elektroujemności....

poleca 55% 121 głosów

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Obok silnych wiązań chemicznych, wiążących atomy w cząsteczkę, istnieją oddziaływania między atomami należącymi do sąsiadujących cząsteczek oraz słabe wiązania wewnątrzcząsteczkowe między atomami w cząsteczkach biopolimerów, które decydują o ich strukturze przestrzennej. Oddziaływania dipol–dipol występują między polarnymi cząsteczkami (jednakowymi lub różnymi), które przyciągają się wzajemnie różnoimiennymi biegunami. Wiązania wodorowe powstają wtedy, gdy atom wodoru znajduje się...

Podoba się? Tak Nie