profil

Molekularne podłoże życia

poleca b/d

poleca 57% 46 głosów

Pierwiastki chemiczne budujące żywe organizmy

Organizmy żywe zbudowane są z tych samych pierwiastków, co materia nieożywiona, ale budujące je pierwiastki występują w innych proporcjach i pobierane są w sposób wybiórczy. Porównanie składu pierwiastkowego materii nieożywionej i organizmów żywych

poleca b/d

Wiązania chemiczne

Większość pierwiastków występuje nie w stanie wolnym, lecz w postaci związków chemicznych. Atomy łączą się ze sobą w trwałe układy o niższej energii wewnętrznej dzięki wytworzeniu wiązań chemicznych, które są wynikiem wzajemnych oddziaływań atomów o charakterze elektronowym.

poleca 50% 8 głosów
poleca b/d

Właściwości fizykochemiczne składników komórki

Związki chemiczne podlegają różnorodnym procesom fizycznym i chemicznym. Stykające się ze sobą substancje ulegają dyfuzji , co prowadzi do wymieszania tych substancji, a gdy mieszanie odbywa się w cieczy, do ich rozpuszczenia i utworzenia roztworu. W przypadku dyfuzji rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o stężeniu większym zachodzi osmoza , w wyniku czego wytwarza się określone ciśnienie osmotyczne. Związki o charakterze...

Podoba się? Tak Nie