profil

Pierwiastki chemiczne budujące żywe organizmy

poleca 57% 46 głosów

Organizmy żywe zbudowane są z tych samych pierwiastków, co materia nieożywiona, ale budujące je pierwiastki występują w innych proporcjach i pobierane są w sposób wybiórczy.

Porównanie składu pierwiastkowego materii nieożywionej i organizmów żywych
skład pierwiastkowy

poleca 62% 91 głosów

Makroelementy i mikroelementy

Pierwiastki niezbędne do prawidłowego rozwoju, które występują w ilościach powyżej 0,01% suchej masy, to makroelementy . Spośród nich węgiel, tlen, wodór, azot, fosfor i siarka określane są jako pierwiastki biogenne . Pierwiastki występujące w ilościach mniejszych niż 0,01% suchej masy nazywane są mikroelementami . Można wyróżnić też pierwiastki śladowe, zwane ultraelementami, które stanowią milionowe części suchej masy, np. złoto, srebro, rad.

poleca 76% 166 głosów

Rola makroelementów i mikroelementów w żywych organizmach.

M A K R O E L E M E N T Y Pierwiastki Rola w organizmie węgiel – podstawowy składnik wszystkich związków organicznych, tlen – składnik związków nieorganicznych i organicznych, w których włączany jest do łańcucha węglowego, albo obecny jest w wielu grupach funkcyjnych, – uczestnik procesów oksydoredukcyjnych podczas utleniania komórkowego wodór – składnik wszystkich związków organicznych oraz wody, – uczestnik reakcji redox (podobnie jak...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta