profil

Ogród

poleca 34% 3 głosy

Zakwitały marcinki przy drewnianym płotku
Tyś się temu przyglądał mój szanowny kotku

Tyś widział martwą osę i dwie muchy w locie
I brzozę tę co zmarła tuż przy owym płocie

Ja tam dół wykopałem tyś zasnął w tym dole
Krążyły nad nim osy w swoim wielkim kole

(...)
Brzozy żaby marcinki wszystko jest tożsame
Wszystko wchodzi wychodzi przez ogromną bramę
Przez bramę brzóz marcinków i gnijących jeży
Może tam coś jest jeszcze – coś w co nikt nie wierzy


(Jarosław Marek Rymkiewicz, Ogród w Milanówku, marcinki w połowie października)

Motyw ogrodu, częsty w literaturze i malarstwie, ma wiele znaczeń, także symbolicznych. Ogród, w odróżnieniu od dzieł natury, jest bardziej uporządkowany, bo jest częściowo dziełem człowieka, podlega jednak prawom przyrody. W ogrodzie kryje się swoiste napięcie między chaosem a porządkiem stwarzanym przez człowieka, między wolnością a systemem... Ogród kojarzony jest zarówno z radością, beztroską, szczęściem, jak i – rzadziej– cierpieniem.

poleca 61% 238 głosów

Ogród Hesperyd

W mitologii chyba najsłynniejszym ogrodem był ogród Hesperyd. Rosły w nim złote jabłka, które kiedyś Gaja (Ziemia) ofiarowała bogini Herze w ślubnym podarunku. Jabłek tych strzegły groźne siostry Hesperydy, córki Atlasa i Hesperii, oraz stugłowy smok Ladon. Jedną z prac Heraklesa była kradzież tych jabłek. Według jednej wersji mitu heros ukradł je sam, zabiwszy uprzednio smoka, według innej poprosił Atlasa o zabranie ich. O ogrodzie tym wspomina Kochanowski we fraszce Na lipę ,...

poleca 55% 11 głosów

Ogród rozkoszy – Eden

Do najsłynniejszych ogrodów utrwalonych w tekstach kultury należy zapewne Eden– raj, w którym według Biblii mieszkali pierwsi ludzie, Adam i Ewa, otoczeni obfitością zwierząt i roślin. W ogrodzie tym nie istniały żadne problemy, ziemia rodziła cudowne owoce. Wszystko skończyło się z chwilą zerwania przez Ewę (za namową węża-szatana) jabłka z drzewa wiadomości dobrego i złego i poczęstowania nim męża Adama. Było to złamanie zakazu, za które pierwsi ludzie odpokutowali wygnaniem z raju.

poleca 75% 28 głosów

Ogród Oliwny – ogród bólu

Biblia opisuje też inny ogród, ogród bólu, zwany Ogrodem Oliwnym czy Ogrójcem. Modlił się w nim i cierpiał Jezus w przeddzień męki. Towarzyszyli mu uczniowie, ale posnęli... Według tradycji Chrystus cierpiał tam tak, że na jego czoło wystąpił krwawy pot. O chwili tej mówią liczne pieśni wielkopostne, scenę tę przedstawiają także różne dzieła malarskie.

poleca 23% 9 głosów

Ogród, ale nie plewiony...

... nosi tytuł zbiór fraszek barokowego twórcy Wacława Potockiego. Słowo ogród w tytule symbolizuje bogactwo, różnorodność tekstów, a na różnorodną tematykę wskazuje także określenie „nie plewiony”, zapowiadający rozmaitość.

poleca b/d

Ogród istnienia czy ogród śmierci?

Swoisty ogród wykreował ostatnio w swym tomiku wierszy Zachód słońca w Milanówku (nagrodzonym Nike) Jarosław Marek Rymkiewicz. Właściwie jest on przestrzenią przywoływaną we wszystkich wierszach. Ryszard Przybylski nazywa ten ogród ogrodem istnienia i pisze o nim: „Biada temu, kto pomyśli, że ten ogród rozpościera się w rzeczywistym Milanówku. Dokoła ogrodu nie znajdziemy bowiem ani ulic, ani willi, ani sąsiadów, ani przechodniów. Dokoła jest tylko skąpy podmiejski pejzaż. Jakieś laski,...

Podoba się? Tak Nie