profil

Król Polski

poleca 85% 151 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław Chrobry Mieszko II Jan III Sobieski

Król Polski - tytuł używany przez władców Polski. Pierwszym królem Polski był Bolesław I Chrobry, koronowany w 1025 roku. Tytuł królewski stał się związany na stałe z osobą polskiego monarchy od 1320 do 1795 roku. W okresie zaborów był używany od 1815 roku przez carów Rosji, będących zarazem władcami Królestwa Polskiego.

* Piastowie
o 1025-1025 ? Bolesław I Chrobry
o 1025-1031 ? Mieszko II (od 1032 roku książę)
o 1076-1079 ? Bolesław II Szczodry
1085-1092 - Wratysław II (Przemyślidzi), wg kronikarza Kosmasa tytularny król Polski, informacja kwestionowana przez literaturę naukową
o 1295-1296 ? Przemysł II
* Przemyślidzi
o 1300-1305 ? Wacław II - unia personalna z Czechami
o 1305-1306 ? Wacław III (nie zdążył się koronować, podano daty panowania) - unia personalna z Czechami
1306 i 1307-1310 - Henryk Karyncki (Wittelsbachowie), tytularny król Polski
1306-1307 - Rudolf III Habsburg (Habsburgowie), tytularny król Polski
1310-1335 - Jan Luksemburski (Luksemburgowie), tytularny król Polski
* Piastowie
o 1320-1333 ? Władysław I Łokietek
o 1333-1370 ? Kazimierz III Wielki
* Andegawenowie
o 1370-1382 ? Ludwik Węgierski - unia personalna z Węgrami
o 1384-1399 ? Jadwiga Andegaweńska
* Jagiellonowie
o 1386-1434 ? Władysław II Jagiełło - unia personalna z Litwą
o 1434-1444 ? Władysław III Warneńczyk - unia personalna z Węgrami
o 1447-1492 ? Kazimierz IV Jagiellończyk - unia personalna z Litwą
o 1492-1501 ? Jan Olbracht
o 1501-1506 ? Aleksander Jagiellończyk - unia personalna z Litwą
o 1506-1548 ? Zygmunt I Stary - unia personalna z Litwą
o 1530-1572 ? Zygmunt II August - unia personalna z Litwą
* królowie elekcyjni
o 1574-1575 ? Henryk Walezy (Walezjusze)
o 1575-1596 - Anna Jagiellonka
o 1576-1586 ? Stefan Batory - unia personalna z Siedmiogrodem
o 1587-1632 ? Zygmunt III Waza (Wazowie) - unia personalna ze Szwecją
o 1632-1648 ? Władysław IV Waza (Wazowie)
o 1648-1668 ? Jan II Kazimierz Waza (Wazowie) (abdykował)
o 1669-1673 ? Michał Korybut Wiśniowiecki
o 1674-1696 ? Jan III Sobieski
o 1697-1706 ? August II Mocny (Wettynowie) - unia personalna z Saksonią (abdykował)
o 1706-1712 ? Stanisław Leszczyński
o 1709-1733 ? August II Mocny (Wettynowie) (ponownie) - unia personalna z Saksonią
o 1733-1736 ? Stanisław Leszczyński (ponownie)
o 1734-1763 ? August III Sas (Wettynowie) - unia personalna z Saksonią
o 1764-1795 ? Stanisław August Poniatowski (abdykował)
* Podczas zaborów 1795-1815 nie używano tytułu króla Polski.
* W latach 1815-1916 tytuł króla Polski nosili cesarze rosyjscy, jednak z punktu widzenia prawa międzynarodowego była to usankcjonowana uzurpacja, ponieważ nie istniało wówczas niepodległe państwo polskie a Królestwo Kongresowe było integralną częścią imperium rosyjskiego
o 1815-1825 - Aleksander I Romanow - unia personalna z Rosją
o 1825-1831 - Mikołaj I Romanow - unia personalna z Rosją, (ostatni rosyjski koronowany król Polski, zdetronizowany przez Sejm Polski)
* Po zdetronizowaniu króla polskiego Mikołaja I przez Sejm, tytuł Króla Polski był jednym z wielu tytułów władczych Romanowów, do czasu uznania przez Mikołaja II niezależnego Królestwa Polskiego w grudniu 1916. Sporadycznie możemy znaleźć jego królewską tytulaturę aż do czasu abdykacji w 1917. Utworzona Rada Regencyjna miała sprawować władzę tymczasową, do czasu wprowadzenia na tron nowego władcy co w istocie nigdy nie nastąpiło.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty