profil

Znaczenie i zakres nauki o żywieniu człowieka

poleca 85% 168 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

"Nauka o żywieniu jest gałęzią wiedzy o związkach między pożywieniem i sposobem żywienia się,a zdrowiem i życiem" Aleksander Szczygieł

1.Zakres nauki o żywieniu:
a)FIZJOLOGIA ŻYWENIA - rola poszczególnych składników pokarmowych w organizmie,ustalenie norm
b)PATOLOGIA ŻYWENIA - zależności między sposobem żywenia a powstawaniem chorób
c)BROMATOLOGIA - nauka o środkach spożywczych
d)TECHNOLOGIA SPORZĄDZANIA POTRAW - opracowanie metod.które maksymalnie pozwalają wykorzystać wartość odżywczą produktów
e)DIETETYKA - żywenie ludzi chorych
f)EPIDEMIOLOGIA - profilaktyka zatruć i zkażeń pokarmowych
g)ŻYWNENIE ZBIOROWE - żywienie w zakładach gastronomicznych
h)EKONOMIKA I PLANOWANIE WYŻYWIENIA - uwzględnienie strony ekonomicznej w planowaniu wyżywenia

2.Cele nauki o żywieniu człowieka:
a)poprawa bezpieczeństwa żywności
b)ochrona konsumentów
c)zapobieganie niedoborom niektórych składnikóqw odżywczych
d)promowanie odpowiednich wzorców oraz zachowań żywieniowych
e)ocena,analiza i monitorowanie żywenia różnych grup i warstw społecznych

3.Organizacje żywieniowe:
a) w Polsce:
Instytut Żywności i Żywienia
Instytut Matki i Dziecka
Wydziały żywienia człowieka przy uczelniach rolniczych
Komitet Gospodarstwa Domowego
Komisje Żywieniowe przy Polskiej Akademii Nauk
Ośrodki Żywieniowe przy Akademiach Medycznych

b)w skali ogólnoświatowej:
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Światowa Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

4.Problemy wyżywenia:
a)kraje rozwinięte
Duże spożycie:
- produktów pochodzenia zwierzęcego
- tłuszczów zwierzęcych
- artykułów węglowodanowych rafinowanych
- przetworów z jasnej mąki

Choroby cywilizacyjne:
- miażdżyca
- cukrzyca
- otyłość
- nowotwory

Zatrucia pokarmowe w wynniku:
- chemizacji środowiska
- pozostałości pestycydów w żywności
- pozostałości azotanów i azotynów

b)kraje rozwijające się:
Afryka,Azja

Choroby:
- ekwashiorkor/brak
- marasmus
- gruźlica
- ksztusiec
- biegunki

Głód - stan organizmu wywołany brakiem lub niedoborem składników pokarmowych
- jakościowy
- ilościowy (częściowy lub całkowity)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty