profil

Pojęcia - oświecenie

poleca 85% 571 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rokoko-nurt artystyczno-literacki ukształtowany we Francji w XVIIIw. uznawany często za odmianę schyłkowego baroku.

Neoklasycyzm-nowy styl czyli nowy klasycyzm.

Oświecenie-okres w dzisjach kultury europejskiej od końca XVIIw. do początku XIXw.

Encyklopedia francuska-w XVIIIw.zrodziła się myśl, aby dać wyraz całej ówczesnej wiedzy i zebarć ją w jednym dziele-zajęli się tym Danis Didero, Jan Lerądaląber.D'Diderot był samoukiem, ale miał talent literacki i publicystyczny. D'Alembert był, matematykiem i fizykiem, członkiem Akademii Francuskiej.

Myśl Voltera-jego poglądy ukształtowały się w walce z religią, a zwłaszcza z chrześcijaństwem, które uważał za głównego wroga prawdy i postępu.

Myśl Ruso-w swoich dziełach głosił kult cnót rodzinnych, ale pięcioro swoich dzieci oddał do przytułku. Jego głównym dziełem był traktat o umowie społecznej. Za przyczynę wszelkeigo złą Ruso uważał porzucenie stanu natury, jedyną suwerenną władzę powinien zaś stanowić ,,lud".

Myśl Monteskiusza-był francuskiem pisarzem politycznym w swym głownym dziele ,,O duchu praw"w 1748r.sformułował zasadę trójdziału władz, dzieląć je na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Deizm- pogład że, Bóg stworzył świat, lecz nie interweniuje w bieg jesgo zdarzeń.

Ateizm-poglą na zaprzeczający istnieniu Bogu lu bogów.

Rewolucja przemysłowa-dokonała się w drugiej połowie XVIIIw. zapoczątkowany został tak gwałtowny proces wrostu produkji przemysłowej i postęu technicznego że, nazywano ją rewolucją przemysłową. Początkowano dotyczyło to tylko jednego kraju-Wielkiej Brytanii.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia Polski