profil

Odkrycia geograficzne

poleca 85% 519 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Krzysztof Kolumb

Odkrycia geograficzne:

1. Przyczyny odkryć geograficznych:

Nowe narzędzia do nawigacji: kompas, bussola

Chęć udowodnienia, że Ziemia jest kulą.

Chęć poznania świata, nowych gatunków roślin, zwierząt, nowych kultur.

Odnalezienie drogi morskiej do Indii.

Udoskonalenie okrętów typu karawela pozwalających wypłynąć na pełne morze.

Wzrost zapotrzebowania na towary uzyskiwane ze Wschodu (przyprawy, tkaniny, biżuterie)

2. Główni odkrywcy

Krzysztof Kolumb

Ferdynand Magellan

Vasco Da Gama

Amerigo Vespucci

Ferdynand Cortez

Franciszek Pizarro

3. Skutki odkryć geograficznych:

nastąpił postęp w kartografii, technice żeglugi morskiej

rozwój i zmiany gospodarcze

rozwój nauki

próby szerzenia wiary chrześcijańskiej

poznanie nowych kultur

obniżanie cen niektórych towarów, np. kawy

Podoba się? Tak Nie