profil

Zimna wojna, konferencje, sprawa Niemiec po II wojnie światowej.

poleca 85% 319 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

11.1943 - konferencja w Teheranie
uczestnicy: USA- Roosevelt, W.Brytania- Churchill, ZSRR- Stalin
decyzje: otwarcie drugiego frontu
po kapitulacji Niemiec miały być one okupowane przez wojska aliantów
Stalin za walkę z Hitlerem żąda wschodniej części Polski (do linii Curzona)
Pozwolenie na ekspansję terytorialną dla Stalina

4-11.2.1945 - Jałta
uczestnicy: USA- Roosevelt, W.Brytania- Churchill, ZSRR- Stalin
decyzje: ustalenie granic wschodniej Polski
w Polsce mają odbyć się „demokratyczne wybory”
za ziemie wschodnie Polsce zostaje przyznana rekompensata w postaci ziem zachodnich
w okupacji Niemiec ma brać udział Francja
wymyślono ład jałtański

17.7-2.8.1945 - Poczdam
uczestnicy: ZSRR- Stalin, USA- Harry Truman, W Brytania- Clement Richard Attlee
decyzje: powołanie Sojuszniczej Rady Kontroli (Francja, ZSRR, USA, W Brytania)
wprowadzono ład jałtański (podział Europy na strefy wpływów anglosaskich i radzieckich)
4D- demilitaryzacja, dekartelizacja, denazyfikacja, demokratyzacja Niemiec

26.6.1945 - powstanie ONZ
Cele:
utrzymanie międzynarodowego pokoju
rozwijanie przyjaznych stosunków współpracy
współpraca w szerokim zakresie działania
siedziba: NY
niebieskie hełmy- wojska ONZ
Polska podpisała Kartę Narodów zjednoczonych 16.10.1945
Listopad 1945- proces w Norymberdze
Proces sądowy przeciwko 22 przywódcom III Rzeszy, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy skazuje 12 na kare śmierci (Hermana Góringa- dowódcę Luftwaffe, Hansa Franka), jednak nie sądzono Stalina (sprawa Mordu w Katyniu), mocarstwa zachodnie nie chciały się narażać Stalinowi

3.1946 - wystąpienie Churchilla w Fulton
mówił o żelaznej kurtynie dzielącej Europę, przedstawił grożące niebezpieczeństwo ze strony ZSRR, wezwał do stworzenia sojuszu przeciwko ekspansji ZSRR

1947 - doktryna Trumana
prezydent USA wygłasza nowy program, o polityce zagranicznej mający zatrzymać ekspansje Stalina, USA obiecało pomoc militarną i gospodarczą dla państw zmuszonych do walki z komunizmem.

9.1947 - Powstanie Kominformu
w 1943 Sowieci zdecydowali się rozwiązać komunistyczną międzynarodówkę (komitern), we wrześniu w Szklarskiej porębie odbyło się spotkanie delegatów partii komunistycznych, zwołano tam instytucję mającą za zadanie koordynować działania partii komunistycznych, nazwa: Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych.

6.1947 - plan Marshalla
plan ten przewidywał udzielenie wielomilionowych pożyczek krajom Europy na odbudowę zniszczeń po wojnie, pod naciskiem ZSRR kraje znajdujące się w strefie jego dominacji zrezygnowały. W zamian w 1949 zostaje utworzona Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), w ramach której ZSRR mógł prowadzić wygodną i korzystną dla siebie politykę gospodarczą wobec innych krajów socjalistycznych.

4.4.1949 - Powstanie NATO
z obawy i dla obrony przed radzieckim atakiem USA Kanada i kraje Europy zach. Utworzyły pakt północnoatlantycki, gwarantował on natychmiastową pomoc wojskową w razie agresji na jego terytorium.

14.5.1955 - Powstanie Układu Warszawskiego
ZSRR tworzy pakt wojskowy przeciwko NATO, są tam państwa ze strefy wpływów ZSRR.
Podział Niemiec
Zgodnie z umową poczdamską Niemcy i Berlin podzielono na 4 strefy okupacyjne: amerykańska, brytyjską, francuską, radziecką, na 4 strefy podzielono również Austrie i Wiedeń. ZSRR utworzyło w swojej strefie Niemiecka Socjalistyczna Partię Jedności na czele z Wilhelmem Pieckiem, natomiast strefy zachodnie połączyły się tworząc Bizonię (1.1947) i po dołączeniu Francji Trizonię (przeprowadzono tam reformy gospodarcze i wprowadzono nową silną walutę- marke niem.
RFN (Republika Federalna Niemiec)

Powstaje: 9.1949
Wcześniej przeprowadzono demokratyczne wybory w których wygrała Chrześcijańska Demokracja (CDU) i wraz z wolnymi liberałami (FDP) ma tworzyć rząd z Konradem Adenauerem na czele. Stolica: Bonn, w 1951 alianci zakończyli okupację RFN i zezwolono na utworzenie Bundeshwery (niemieckiej armii), 5.1955 RFN została przyjęta do NATO
NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna)
W strefie radzieckiej Tymczasowa Izba Ludowa ogłosiła 7.10.1949 powstanie niemieckiego państwa socjalistycznego. Stolica: radziecka część Berlina
Przywódca rządu Otto Grotewohl

6.7.1950 - ukł. W Zgorzelcu, wschodnie Niemcy uznają granice z Polską

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata