profil

Jacek Soplica otrzymał Krzyż Legii Honorowej, czy słusznie przyznano mu to oznaczenie?

poleca 83% 376 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jacek Soplica jest niewątpliwie najciekawszą postacią "Pana Tadeusza". W młodości popełnił wiele błędów, nie grzeszył skromnością, był pyszny, butny, często wdawał się w awantury. Ożenił się z kobietą, której nie kochał, przez co ją unieszczęśliwił, popełnił też zbrodnię zabijając Stolnika Horeszkę. Chcąc odkupić swoje winy, Jacek całkowicie zmienił swoje życie. Poświęcał się dla ludzi i oojczyzny, dlatego uważam, że słusznie przyznano mu Krzyż Legii Honorowej.
Brał udział w słynnych bitwach pod Hohenlinden, Samosierrą i Jeną. Odznaczył się w nich wielką odwagą i poświęceniem, odniósł przy tym wiele ran.
Po drugie Jacek Soplica był emisariuszem politycznym. Przenosił rozkazy wodzów od jednego zaboru do drugiego, zbierał różne wiadomości. Zarażał się na niebespieczeństwo , wiele wycierpiał, kilkakrotnie był więziony, torturowany i zmuszany do ciężkiej pracy:
" Pracowałem przy tych taczkach rok w pruskiej fortecy
Trzy razy Moskwa kijmi zraniła me plecy..."
Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością mojej tezy jest to, że Jacek jako ksiądz Robak z wielkim oddaniem przygotowywał powstaniena Litwie. W tym celu uświadamiał politycznie szlachtę i chłopów, u których cieszył się wielkim poważaniem. Często odbywał ciche narady w pańskich dworach. Marzył o tym, by ród Sopliców poprowadził szlachtę do walki o wolność ojczyzny:
" Ta myśl, że dom Sopliców pierwszy się uzbroi,
Że pierwsza pogoń w Litwie zetkną krewni moi!...
Ta myśl... zdaje się czysta..."
Niestety pragnienie Jacka zostało zniweczone przez Gerwazego, który, organizując zajazd, przyśpieszył powstanie.
Jacek Soplica to bohater dynamiczny, czyli taki, który w trakcie akcji zmienia swoje postepowanie. W młodości popełnił zbrodnię, która rozbudziła w nimpoczucie wielkiej odpowiedzialności i pragnienia zmycia tej hańby. Bohater wstępuje na drogę wielkich poświęceń. Staje się gorącym patriotą poświęcającym dobro osobiste dla ojczyzny i narodu. Trud poniesiony dla walki narodowowyzwoleńczej uczyniły z niego wzór świadomego o ofiarnego patrioty. Stwierdzam , ze Jacek Soplica w pełni odkupił swe grzechy , zasłużył na pośmiertną rehabilitację i Krzyż Legii Honorowej.


Mam nadzieję, że Wam się przyda:)
Ja dostałam za tę pracę 5 :)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Formy wypowiedzi