profil

Powstanie styczniowe, germanizacja, rusyfikacja, partie polityczne

poleca 83% 756 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POWSTANIE STYCZNIOWE
3 obozy
- Aleksander Wielkopolski
- Obóz białych ( arystokraci, ziemiaństwo)
- Obóz czerwonych ( inteligencja, wojskowi, studenci)
22 stycznia 1863 – utworzenie Rządu Narodowego
Różnice między powst. Listopadowym a styczniowym
- w list. Była armia, w stycz. Nie ma regularnego wojska
- w stycz. Potyczki partyzanckie
- struktury państwowe okupują rusowie – w stycz.

RUSYFIKACJA
Aby przeprowadzić reformę uwłaszczeniową (ukaz carski z marca 1864) powołano do życia komitet rządzący. Faktycznie komitet zajął się rusyfikacją ziem polskich
a) zniesiono nazwę „królestwo polskie” a nadano „kraj nadwiślański”
b) zniesiono herb królestwa polskiego
c) zlikwidowano komisję rządową oświecenia publicznego
d) językiem urzędowym stał się język rosyjski
e) przedmioty w szkołach nauczano w języku rosyjskim
f) zakazano uczniom czytania i posiadania polskich książek
g) zlikwidowano kościół unicki (greko-katolicki)
h) podjęto próby podporządkowania administracji kościoła polskiego
i) zlikwidowano urząd namiestnika i wprowadzono generała - gubernatora
j) wprowadzono nowy podział na gubernie
k) zlikwidowano szkołę główną w Warszawie
l) urzędy obsadzono Rosjanami

GERMANIZACJA
a) rugi pruskie – wysiedlanie Polaków nie mających obywatelstwa polskiego
b) utworzenie w 1886 komisji kolonizacyjnej, której celem było wykupienie ziem polskich i i osadzenie na nich osobników niemieckich
c) utworzenie w 1894 towarzystwa dla popierania niemiecczyzny na kresach wschodnich (hakata), celem było
- wspieranie działalności komisji kolonizacyjnej
- działalności prawodawcza przeciwko Polakom
d) w 1901 nastąpiły wypadki we wrześni związane z odmową modlitwy w języku niemieckim
e) w 1904 uchwalono, że każdy który kupi ziemie musi otrzymać zezwolenie na postawienie domu lub budynku gospodarczego
f) w 1908 podjęto uchwałę o obowiązkowym wykupie wielkich majątków w poznańskim

PARTIE POLITYCZNE
Robotnicy
- PPS (1893)
a) PPS frakcja rewolucyjna (1916)
b) PPS – lewicy
- I proletariat SDKP (1893)
a) SDKPiL (1900)
PPS – lewicy + SDKPiL = KPRP (1918)
Narodowy
- Liga polska
a) Liga narodowa
+ Stronnictwo Narodowo Demokratyczne
Ludowy
Program polskiej partii socjalistycznej ogłaszał następujące postulaty polityczne:
- wprowadzenie demokracji
- równouprawnienie
- bezpłatne sądy i szkoły
- zniesienie armii stałej i wprowadzenie powszechnego uzbrojenia
W zakresie postulatów ekonomicznych PPS głosiła:
- zniesienie podatku od artykułów spożywczych a wprowadzenie od dochodów i majątku
- ochrona w zakresie prawodawstwa pracy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia Polski