profil

Rozbicie Dzielnicowe .

poleca 84% 506 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław Krzywousty

1.Polska dzielnicowe
-Aby zapobiec walkom władzę, Bolesław Krzywousty podzielił kraj między swoich synów . Dokonał tego w specjalnym statucie, który wszedł w życie po jego śmierci .
-Władzę zwierzchnią nad wszystkim dzielnicami miał sprawować najstarszy z rodu (Senior). W praktyce jednak spory i walki między książętami doprowadziły wkrótce do jeszcze większego rozdrobnienia i osłabienia kraju .
-podział dzielnicowy był korzystny dla możnowładców polskich,którzy wykorzystywali słabość książąt , powiększając swoje majątki i znaczenie .
-Państwa sąsiednie również wykorzystały słabość książąt dzielnicowych, zagarniając niektóre z ziem należących uprzednio do Polski .
2. Wyprawy Krzyżowe .
-Z powodu zajęcia Palestyny przez muzułmanów papież wezwał chrześcijan do wypraw krzyżowych w celu wyzwolenia ziemi świętej z rąk niewiernych .
-w 1099roku krzyżowcy zdobyli Jerozolime i utworzyli królestwo Jerozolimskie ,które przetrwało do roku 1291 .
-W celu zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom zostały utworzone zakony rycerskie ,wśród których największe znaczenie mieli templariusze,joannici i Krzyżacy .
-Na ziemiach Polski książęta piastowy organizowali krucjaty skierowane głównie przeciwko pogańskim Prusom .
3.Sprowadzenie Krzyżaków do Polski .
-DO pomocy w podporządkowaniu ziem zamieszkanych przez pogańskich Prusów książę Konrad Mazowiecki sprowadził w 1226 roku krzyżaków .
-Po kilkudziesięciu latach walk Krzyżacy opanowali ziemie Prusów . Na podbitych terenach zorganizowali własne państwo ze stplicą w Malborku .
-Znakomicie zorganizowane Państwo krzyżackie , do którego przybywała coraz większa liczba niemieckich osadników , stało się wkrótce zagrożeniem dla swoich sąsiadów .
4. Najazd Mongolski .
-Plemiona Mongolskie zjednoczone pod wodzą Czyngis-chana w krótkim czasie podbiły większą część Azji .
-W latach 1236-1240pod panowanie mongolskie dostały się księstwa ruskie .
-w 1241 roku oddziały mongolskie dotarły na ziemie Polskie . W bitwie pod Legnicą poniósł klęskę książe Henryk Pobożny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta