profil

Podsumowanie wiadomości z Antyku i Biblii

poleca 85% 329 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Sofokles Ajschylos Homer Eurypides

Podsumowanie wiadomości
Etapy literatury grecko-rzymskiej 1. Archaiczny : trwał od XII do V w. p. n. e
2. Klasyczny: trwał od V do IV w. p. n. e.
3. Hellenistyczny: trwał od IV do II w. n. e.
4. Rzymski: trwał od I do II w. n. e.
5. Chrześcijański: trwał od III do V w. n. e.
Dramat a) Ajschylos: uważany za twórcę tragedii, autor m.in. utworu nawiązującego do mitu o Prometeuszu, pt. Prometeusz w okowach
b) Sofokles: tragediopisarz grecki. Z około 120sztuk napisanych przez niego zachowało się 7 tragedii. Wprowadził na scenę trzeciego aktora.
c) Eurypides: wywarł wielki wpływ na dramat europejski. Z ok. 90 sztuk tego autora zachowało się 17tragedii.
d) Terencjusz: rzymski komediopisarz, autor słów ?człowiekiem jestem, i nic, co ludzkie, nie jest mi obce?
Tragedia grecka a) Tragedia grecka składa się z następujących części:
- prologos - zapowiadał treść sztuki,
- parodos ?pieśń chóru wchodzącego na orchestrę
- epejsodion ? dialogi
- stasimon ? prologos
- exodus ? pieśń chóru schodzącego z orchestry
b) konflikt tragiczny polega na zdarzeniu się dwóch racji, które są równorzędne. Kończy się obustronną porażką oraz walka człowieka skazanego na porażkę z losem.
c) Prometeusz z utworu ?Prometeusz w okowach? jest archetypem człowieka poświęcającego się dla innych.
d) Zadaniem tragedii było wywołanie w odbiorcy uczucia oczyszczenia bądź trwogi, czyli tzw. Katharsis
e) Zasada decorum to zasada zgodności treści z formą, inaczej jednorodności stylistyczna.
Epika a) Homer ? poeta pochodzący z Grecji, uważany za twórcę dwóch eposów: Iliady i Odysei
b) Wergiliusz ? poeta pochodzący z Rzymu, autor epopei Eneida.
Liryka a) Tyrteusz ? poeta grecki, związany z miastem-państwem Ateny. Twórca gatunku literackiego nazwanego: Poezja Patryjotyczną (Tyrtejską)
b) Safona- grecka poetka, mieszkająca na wyspie Lesbos i prowadząca szkołę dla dziewcząt. Najpopularniejszym tematem jej utworów była miłość.
c) Anakreont ? poeta grecki. Pisał pieśni, elegie, ep[igra maty, jamby. Od jego imienia pochodzi gatunek literacki zwany anakreontykami.
d) Symonides ? poeta grecki, uprawiał różne gatunki literackie. Wśród nich najpopularniejsze SA epigramaty.
e) Teokryt ? twórca gatunku literackiego sielanek, którego najczęstszym tematem było życie pasterzy.
f) Owidiusz ? poeta Rzymki. Autor takich utworów jak: sztuka kochania, metamorfozy.
g) Horacy ? poeta rzymski. Uprawiał takie gatunki literackie jak: satyry, pieśni, listy. Tematyka jego utworów: miłość, wesołe biesiady, przyjaźń. Wprowadził do swojej twórczości elementy dwóch filozofii starożytnych: epikurejską i stoicką.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury