profil

Zabór Pruski

poleca 80% 877 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reformy w zaborze pruskim
Przemysł

Rozbudowały się tam głównie hutnictwo żelaza i cynku oraz górnictwo węgla kamiennego, którego wydobycie z 37 tys. ton w 1800 r. wzrosło do 4,6 mln ton w 1864 r. W Poznaniu duże zakłady metalurgiczne założył Hipolit Cegielski, a w Krakowie Ludwik Zieleniewski.

Rolnictwo
Wprowadzono płodozmian. Zaczęto stosować nawozy sztuczne. Gospodarka rolna wzbogaciła się o żniwiarki,młockarnie,kopaczki do ziemniaków,pługi parowe.

Handel
Kupowano wiele maszyn rolnych w/w. Utworzono tzw. ?przemysł spożywczy? (cukrownie, a także browary, gorzelnie, młyny).

Nauka
Założono nowe szkoły. Ludność była bardziej wykształcona, czytała więcej książek i gazet.

Podoba się? Tak Nie