profil

Zjednoczenie Niemiec.

poleca 85% 689 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów Zjednoczenie Niemiec

1848- Rewolucja Wiosny ludów w Niemczech i Europie była klęską. W Niemczech był powrót rządów konserwatystów- reakcja polityczna- rządy reakcji. Przegranymi w rewolucji byli rewolucjoniści i liberalna burżuazja przemysłowa zepchnięta na dalszy plan. Rządy konserwatystów. W Prusach klęska wiosny ludów oznaczała władzę absolutyzmu monarszego i rządów Junkrów Pruskich- szlachta obszarnicza.
W Niemczech konserwatyści nie rządzili a społeczeństwa miały większa możliwość wywarcia opinii politycznej. Ustrój polityczny Niemiec był zacofany i nie odpowiadał. Był sprzeczny do stosunków gospodarczych, które były bardzo dobrze rozwinięte. (Nadrenia, Westfalia, Saksonia). W Niemczech dochodzi do podwojenia kopalń, hut, komunikacji (11.000 km2 kolei). Sytuacja gospodarcza w Niemczech wpływała na zjednoczenie (opinii publicznej). Powszechnie mówiono, że pełne zjednoczenie Niemiec daje dalszy pełny rozwój gospodarczy. Niemcy byli pod wrażeniem akcji Włoskiej. Burżuazja Niemiecka rozpoczyna propagandę zjednoczeniową i kampanie. Poprzez uroczyste rocznice, obchodzenie ważnych dat, tworzono związki Niemieckie o charakterze ogólno niemieckim. Burżuazja ma poparcie społeczeństwa i wygrywa w wyborach- Król Pruski Wilhelm I –zwolennik konserwatyzmu, nie cierpiał liberalizmu. W 1862 na stanowisko premiera rządu Pruskiego mianuje Otto Von Bismarcka ( W wiośnie ludów opowiedział się za polityką konserwatystów i absolutyzmem monarszym (II poł. XIX w.) )Chciał zjednoczenia Niemiec. Oddzielił reformy wewnętrzne od zjednoczenia Niemiec. Wiedział, że nie da się wejść do zjednoczenia Niemiec i Prusami nie wchodząc w konflikt z Austrią, która nie chciała zjednoczenia Niemiec, bo traciłaby ziemie i bałaby się silnego państwa oraz utraty hegemonii). W Maju 1849- zwołano po raz pierwszy w dziejach Niemiec ogólno niemiecki parlament we Frankfurcie nad Menem, gdzie pojawiła się koncepcja małych i dużych Niemiec. Niemcy mogą być zjednoczone albo przez Austrię, albo przez Prusy. Koncepcja małych Niemiec przewidywała zjednoczenie przez Prusy, a koncepcja wielkich przez Austrię. Królem zjednoczonych Niemiec miał być Fryderyk Wilhelm IV, który pogardził koroną. Prusy przewyższają Austrię gospodarczo. W 1834- związek celny objął zasięgiem kraje rzeszy Niemieckiej. Austria była silniejsza niż Prusy i miała poparcie polityczne Rosji. Prusy wiedziały, że walcząc z Austrią będą zmuszone walczyć również z Rosją. W 1854- klęska Rosji w wojnie krymskiej pogorszyła stosunki Rosyjsko- Austriackie, co otworzyło Bismarckowi drogę do konfliktu z Austrią i zjednoczenia Niemiec. W 1863- zawarto konwencję Alwejslejwena- Prusy pozyskały sobie Rosję. Konwencja źle się odbija w Niemczech. Rosja zaczyna popierać Prusy. (Chciano wojny, bo trwała modernizacja wojska i chciano je sprawdzić). W 1864- król Duński chciał związać dwa księstwa Szlezwię i Holsztyn spotkało się to z oburzeniem Niemiec. Bismarck sprzymierzył się z Austrią i obie armie Pruska i Austriacka uderzają na Danię i ją rozbijają. Odbierają księstwa Danii i dzielą się między sobą. Austria dostaje Holsztyn a Prusy Szlezwik. Dochodzi do konfliktu z Austrią. Chciano uniezależnić księstwa Holsztyn i Szlezwik, a Niemcy nęcił port w Kilonii.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty