profil

Rewolucja we Francji w 1848.

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów

Rewolucja wiosny ludów wzięły się od rewolucji lutowej we Francji. Od 1830- na tronie zasiadł Ludwik Filip Orleański, ponieważ odbyła się rewolucja lutowa. Wybrali go mieszczanie dlatego był nazywanym królem mieszczańskim. Francją rządziła oligarchia finansistów, która była przeciwna reformom wewnętrznym w kwestii rozszerzenia praw politycznych i zwiększeniu udziału ludności w wyborach. Wpływowy był stosunek ministra Franciszka Guzom i Thiers. Od reform politycznych odpowiedział on na petycję, że nie życzy sobie żadnych reform. Rozkazał się wzbogacić ludziom, aby tym samym mogli wykupić sobie prawa do głowy. Rząd oskarżony był o korupcję, afery finansowe, oraz spekulacje, niestety były to prawdziwe pogłoski. Afery Francuskie ciągnęły się aż do króla Filipa, który także był w nie zamieszany. Przed 1848 Francja pogrążyła się w kryzysie gospodarczym. Ludzie tracili pracę, było wielkie niezadowolenie. Dochodziło do zawiązywania jawnych i tajnych organizacji. Bunt wwodził się od Wiktora Hugo i malarza Honore Daumier’a. Aktywni politycy- burżuazja liberalna przemysłowa, od 1847 urządzała bankiety i przyjęcia, na które przychodziło ok. 100.000 osób. Zamiast toastów wygłaszano polityczne mowy, które zakazane były w kraju. Nie obowiązywała wolność słowa. Zaniepokojony takim obrotem sprawy rząd zabronił 2.2.1848 odbycia się bankietu. Podporządkowano się władzy, ale studenci i robotnicy byli temu przeciwni co okazali w następnym dniu, kiedy to 23.2.1848 zorganizowali manifestację. Rząd wysłał przeciw nim gwardie narodową, która przyłączyła się do spiskowców. Następnie wysłana armia królewska również podzieliła się i jej część przeszła na stronę manifestantów. Król abdykował i wyjechał zagranicę. Zwołano rząd tymczasowy, którym rządziła liberalna burżuazja oraz zwykli ludzie. (Blanc socjalista, oraz jego zwolennik robotnik Albert). We Francji powstała II republika- luty 1848- Przeprowadzono reformy polityczne takie jak:
- dano powszechne prawo do głosowania
- powszechne wybory do parlamentu
- zniesienie....................... majątkowego.
Reformy wolnościowe:
- nadano wolność zgromadzeń
- prawo do pracy
- zniesiono niewolnictwo i karę śmierci.
Dochodzi do zakładania klubów i organizacji politycznych, wydawano nowe gazety.
Zwycięstwo rewolucji oznaczało zwycięstwo burżuazji. Starała się zapewnić sobie poparcie społeczeństwa (zwłaszcza robotników, którzy chcieli poprawy swojego położenia) Wydano dekret o prawie wszystkich do pracy, ograniczono czas pracy do 10 godzin. Organizowano warsztaty narodowe, gdzie ludzie zdobywali pracę. Stanowisko rządu się zmieniało z czasem do robotników. Niechęć budziły warsztaty narodowe, w których w maju pracowało 100.000 osób. Wysokie koszty utrzymania sprawił, że rząd obawiał się skupiania w jednym mieście tak wielkiej liczby bezrobotnych oraz robotników. Nie mógł ich jednak tak po porostu zlikwidować. Zaczął więc manipulować nimi i z zniechęcać ich do warsztatów narodowych. Wmawiano chłopom, że nowe i większe podatki, które płaca idą na darmozjadów z warsztatów narodowych. Natomiast pracownikom z warsztatów wpajano, iż robota nie jest produktywna. Gdy doszło do wyborów do parlamentu burżuazja liberalna znowu zwyciężyła.


Burżuazja przystępuje do odebrania robotnikom ulg. Spotkało się to z głębokim niezadowoleniem mas, społeczeństwo organizuje się pod wodzą Augusta Blaugui. Bezpośrednim powodem wybuchu „manifestacji” była informacja o upadku na ziemiach polskich w Poznańskiem w 1848r. Reakcja Francuzów była natychmiastowa, we Francji było poparcie dla polski. 15.5.1848- robotnicy opanowują parlament, na czele prowizorycznego rządu staje Blangi. Powstanie było źle zorganizowane (spontaniczne), upada parlament, rozwiązano komisję Luksemburdzką, warsztaty narodowe (pracowników wysłano do wojska lub ciężkich robót). Restrykcje uderzyły w robotników i spowodowały wybuch niezadowolenia. 23.6.1848- rozpoczęto rewolucję, dochodzi do regularnej wojny (robotnicy mięli przeciwko sobie Gwardię Narodową i tzw. Ruchomą (Bandyci na żołdzie). Osamotnieni robotnicy upadają- 26.6.1848-do niewoli dostało się ponad 11.000 osób, wysłano ich do kolonii, a część jeńców wynarodowiono. Za represjami poszły inne: zabroniono zebrań i przemówień. przemówień tym momencie burżuazja czuje się silniejsza, więc: wydłużają dzień pracy do 12 godzin, uchwalają nową konstytucję- restrukcyjnie wprowadzała to, że na czele wojska miał stać prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Największe szanse miał L.N. Bonaparte. Sławę zawdzięczał stryjowi. Rozpoczął nowożytną kampanię przedwyborczą. Objechał kraj by się zaprezentować. Było to ważne, bo teren wybierał ogół. Dążył do zdobycia władzy, był związany z ruchem karbonarskim, chciał dojść do władzy zamachem stanu. Wybory dały mu możliwość dojścia do niej uczciwie. Popierali go chłopi. 12.1848- został prezydentem Francji, był ambitny, że sam się nie zadowalał. Kształcił swoja osobowość, chciał tronu. Wykorzystywał niechęć społeczeństwa do parlamentu, który zdominowany był przez monarchistów, monarchistów ci pozbawili 1/3 ludności głosu w wyborach wprowadzając cenzus. Przystąpił do walki z parlamentem, zarządał by zmieniono konstytucję, aby mógł kandydować. Parlament nie chciał się zgodzic, dokonano zamachu stanu. W plebiscycie poparła go ludność, został znów prezydentam. Konstytucja została zmieniona, W 12.1852-w opraciu o plebiscyt powstało II cesarstwo i koronował się na cesarza. Cesarstwo N III nazywano monarchią plebiscytową.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty