profil

Czas pracy

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Czas pracy - jest to czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Do czasu pracy wlicza się w niektórych przypadkach czas niewykonywania pracy np.
a)15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W PRACY - jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi conajmniej 6 godzin
b)2,5 GODZINNĄ PRZERWĘ - na karmienie piersią, a jeżeli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko 2 przerwy po 45 minut
c)czas potrzebny na okresowe i kontrolne badania,czas okresu na szkolenie BHP

2.Rodzaje systemów czasu pracy:
a)PODSTAWOWY CZAS PRACY - 8 godzin/na dobę
b)RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY - pracownik pracuje nie więcej niż 12 godzin/na dobę,przedłużony czas pracy jest równoważony dniami wolnymi od pracy lub krótszym czasem pracy w inne dni robocze
c)PRZERYWANY CZAS PRACY - dobowy wymiar 8 godzin,dzilony na dwa odcinki czasowe,pezrwa nie może przekraczać pięciu godzi
d)SYSTEM SKRÓCONEGO TYGODANIA PRACY - pracownik pracuje nie mniej niż pięć dni w tygodniu,dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin
e)SYSTEM PRACY WEEKENDOWEJ - praca wyłącznie w piątki,soboty,niedziele i święta.Czas pracy do 12 godzin.System tylko na pisemny wniosek pracownika.
f)PRCA W RUCHU CIĄGŁYM ZE WZGLĘDU NA TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI - zakłada wydłużenie pracy w tygodniu przeciętnie do 43 godzin i 1 dnia w pierwszym tygodniu,w 2 lub 3 tygodniu
g)ZADANIOWY CZAS PRACY - nie ma potrzeby wprowadzania sztywnych granic czasowych,przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy.Najważniejsze jest tylko by praca była wykonana.

Liczba godzin nadliczbowych przypadających na 1 pracownika nie może przekraczać 4 godzin/na dobę i 150 godzin rocznie.

Praca w godzinach nadliczbowych - jest to praca ponad ustalone normy czasu pracy.Jest możliwa gdy:
a)jest konieczność prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego
b)szczególne potrzeby pracodawcy

Ponadto pracownik ma także prawo do zwiększonego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w nocy oraz w niedzielę i święta.Za prace w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy
Rozkład materiału