profil

Organizacja pracy w zakładach

poleca 85% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Czas pracy – w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę przy pełnym zatrudnieniu.

2.Praca wykonywana ponad wymiar czasu określonym w umowie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

3.Praca w skróconym czasie trwa krócej niż 8 godzin,np. 6 godzin zamiast ośmiu.
W zakładach,w których produkcja trwa całą dobę,z wyłączeniem niedziel i świąt,pracę organizuje się w systemie zmianowym.Najczęściej stosuje się system trzyzmianowy,w którym pracownicy każdej zmiany pracują po 8 godzin.

4.W systemie dwuzmianowym czas pracy wynosi 12 godzin na zmianę,a zespoły zmieniają się np. o godzinie 19.00 i o 7.00.System jednozmianowy,w którym praca jednej zmiany trwa całą dobę,jest najczęściej związany z pilnowaniem mienia.

5.w zakładach,które ze względu na swoją specyfikę funkcjonują przez całą dobę z uwzględnieniem niedziel i świąr,obowiązuje praca w ruchu ciągłym.

6.Praca w niedziele i święto trwa od godziny 6.00 w tym dniu do godziny 6.00 w dniu następnym.

7.Pracodawca informuje pracownika na piśmie o :
- obowiązujących normach czasu pracy
- dniach wolnych od pracy
- miejscu i terminie wypłaty wynagrodzenia
- obowiązującym sposobie potwierdzenia obecności pracownika w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta