profil

Ważne wydarzenia w Polsce

drukuj
poleca 80% 1093 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

972 Bitwa pod Cedynią 1
1000 Zjazd Gnieżniński
1025 Koronacja Bolesława Chrobrego
1076 Koronacja Bolesław Szczodrego
1109 Bitwa pod Głogowem 8
1138 Rozbicie dzielnicowe
1226 Sprowadzenie Krzyżaków
1241 Bitwa pod Legnicą 11
1295 Koronacja Przemysła II
1300 Koronacja Wacława II Czeskiego
1320 Koronacja Władysława Łokietka
1331 Zwycięstwo nad Krzyżakami pod Płowcami 16
1333 Koronacja Kazimierza Wielkiego
1364 Założenie Akademii Krakowskiej
1370 Koronacja Ludwika Węgierskiego
1385 Układ z Litwą w Krewie
1444 Koronacja Władysława III Warneńczyka
1515
1525 Hołd pruski, sekularyzacja Zakonu
1605 Zwycięstwo pod Kircholmem 27
1610
1620 Klęska pod Cecorą 29
1648 Koronacja Jana Kazimirza
1673 Zwycięstwo Sobieskiego pod Chocimiem 32
1683 Odsiecz wiedeńska 33
1764 Reformy sejmu konwokacyjnego
1772 I Rozbiór
1791 Konstytucja 3 maja
1792 Konfederacja targowicka i wojna z Rosją
1793 II Rozbiór
1794 Insurekcja kościuszkowska
1795 III Rozbiór
1797 Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1807 Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1809 Wojna z Austrią
1812
1815 Kongres wiedeński, utworzenie Królestwa Polskiego
1846 Powstanie krakowskie; antyszlachecki ruch chłopski w Galicj
13008 Zagarnięcie Pomorza przez Krzyżaków
1003-1008
1409 - 1411 Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
1454-1466 Wojna Trzynastoletnia 24
15 VII 1410 Bitwa pod Grunwaldem 22
1655-1660 Potop Szwedzki
1700-1721 III Wojna północna
1830-1831 Powstanie listopadowe
1863-1864 Powstanie styczniowe, dekrety uwłaszczeniowe
1914-1918 I Wojna Światowa
1917 Powstanie Księstwa Warszawskiego
11 XI 1918 0dzyskanie Niepodleglości przez Polskę
1919 Początek powstania śląskiego
1920 Wojna polsko-bolszewicka.
1921 Konstytucja marcowa
1924 Bank Polski
1926 Przewrót Majowy
1935 Śmierć Marszałka Piłsudskiego
1939-1945 II wojna światowa
1 IX 1939 Początek II wojny światowej.
17 IX 1939 agresja ZSRR na Polskę.
1941 Wkroczenie wojsk hitlerowskich do Lwowa, pierwszy zrzut cichociemnych
1943 Utworzenie Krajowej Rady Narodowej, powstanie w getcie Warszawskim
22 VII 1944 Utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
1VIII 1944 Początek powstania Warszawskiego
2 X 1944 Kapitulacja powstania warszawskiego
8 V 1945 Kapitulacja III Rzeszy,Koniec II wojny światowej w Europie
1947 Powołanie Józefa Cyrankiewicza na funkcję premiera
1948 Mianowanie Stefana Wyszyńskiego Prymasem Polski
X 1956 Powołanie Władysława Gomułki na stanowisko I sekretarza KC PZPR
III 1968 Protesty studentów w związku z administracyjnym zakazem wystawiania "Dziadów"
XII 1970 Odsunięcie Władysława Gomułki od władzy. Pierwszym sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek.
XII 1970 Podwyszki cen żywności
VI 1976 Powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR)
16 X 1978 Wybór Karola Wojtyły na papieża
VIII 1980 Powstanie Solidarności
13 XII 1981 Wprowadznie stanu wojennego
VI 1989 Przejencie władzy przez Solidarność
1999 Wstąpieni Polski do Nato
2004 Wstąpienie Polski do Uni Europejskiej


Polecasz? Tak Nie
Podobne tematy:
bitwa pod Cedynią bitwa pod Cedynią 972 zjazd w Gnieźnie Zjazd w Gnieźnie 1000 Koronacja Bolesława Chrobrego koronacja Bolesława Chrobrego 1025 bitwa pod Głogowem bitwa pod Głogowem 1109 Rozbicie dzielnicowe WSZYSTKIE
Komentarze (1) Brak komentarzy
14.9.2011 (14:23)

jupi jea za barz fajne