profil

Planeta 3 dział I - Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego (Polska)

poleca 81% 1561 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W ZAŁĄCZNIKU GOTOWA ŚCIĄGA!

Pow-312679km2 Granice-3511km(w tym440morska) niemcy,czechy,slowacja,ukraina,bialorus,litwa ,rosja

Polnoc 5450' N?przyl.Rozewie Poludnie4900' ?Opołonek 1407' E?Odra2408' E-Bug Klimat Polski jest klimatem przejściowym strefy umiarkowanej ciepłej. Dla tego typu klimatu charakterystyczne są częste zmiany pogody i znaczne wahania długości poszczególnych pór roku. Średni opad w Polsce wynosi 600 mm. Tatry-1700.wielkopolska,Kujawy<500Śr.r.temp-6,5 (pojezierze suwalskie) do 9(Zach.czesc kotl.sandom.)Sr.wys.terenu-173mnpm, -1,8,Karpaty-rysy2499
1)prekambryjska platforma wschodnioeuropejska obejmująca ponad połowę powierzchni naszego kontynentu;polnoc-wschod. Cz.PL2) alpejska platforma paleozoiczna, czyli obszar paleozoicznych pasm fałdowych - kaledońskich i hercyńskich Europy Środkowej i Zachodniej, tworzących rozległe masywy, baseny oraz śródgórskie i przedgórskie zapadliska i niecki; 3)obszar alpejskich pasm fałdowych, ciągnących się przez południową Europę od półwyspu Iberyjskiego po Kałkaz.
Prekambr-Archaik-utw. W Poln-wsch PL podloza platf. Wschonioeuropejskiej Paleozoik- fałdowanie kaledońskie i hercyńskie ( powstają Sudety i Góry Świętokrzyskie) , wulkanizm, zalewy morskie , powstaje węgiel kamienny , piaskowce, sól , miedź Mezoik-kreda-pocz.alejskich ruchow górotwórczych Kenozoik-neogen-powstanie baltyku, lądolód skandynawski karbon-wegiel
Glacjal-okres lodowcowy,Inter-pomiedzy lodowc.Dorzecze-obszar,z którego wody spływają do 1rzeki Zlewisko-||-domorza,oceanu,Reżim,ustroj rzeki-sposób jej zasilania,przebieg stanow wod,przepływów i zlodzenia w ciagu roku.

NIZINNE:1 rynnowe(powstałe w zagłębieniach wyżłobionych przez rzeki polodowcowe)?Wigry, Gopło, Raduńskie, Hańcza, Miedwie2morenowo-zaporowe (powstałe między wałami moren) - Śniardwy, Mamry3wytopiskowe (powstałe z wytopienia brył martwego lodu)? ?oczka? - Białe
GORSKIE:1 morenowe ? Toporowe Stawki2cyrkowe ? Czarny Staw, Wielki Staw
INNE:1przybrzeżne ? Łebsko, Gardno, Sarbsko2zakolowe ? starorzecza ? jezioro Czerniakowskie3deltowe ? Dąbie, Drużno4wydmowe ? jeziora między Notecią a Wartą5 krasowe ( powstałe przez wymywanie przez wodę w skałach wapiennych wapni i gipsów)?jeziora Polesia Lubelskiego

*M p polarno-morskiego(60% dni w roku, masy te napływają z zachodu).Masy powietrza polarno-morskiego przynoszą nam zachmurzenie i opady deszczu w lato, przedzimie i przedwiośnie.
*M p polarno-kontynentalnego(30% dni w roku, masy te napływają z wschodu).
*Masy powietrza polarno-kontynentalnego przynoszą pogodę słoneczną(mroźna lub upalną) w zimę i wiosnę.
*M p arktycznego(5% dni w roku, masy te napływają z północy). Masy powietrza arktycznego przynoszą nam spadek temperatury i obfite opady śniegu w styczniu i lutym.
*M p zwrotnikowego(5% dni w roku, masy te napływają z południa). Masy powietrza zwrotnikowego przynoszą nam piękną słoneczna pogodę (?polska złota jesień?) w jesień.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata