profil

Romantyzm jako formacja kulturowa. Romantyzm w Polsce

poleca 85% 652 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
powstanie listopadowe

1. Ramy chronologiczne Polskiego romantyzmu.

1822- wydanie ballad i romansów A. Mickiewicza
1864- koniec epoki. Klęska powstania styczniowego.

2. Walka narodowowyzwoleńcza naczelnym hasłem polskiego romantyzmu.

1830- powstanie listopadowe i jego klęska.
1846- powstanie krakowskie (rabacja chłopska pod wodzą Jakuba Szeli, bunt chłopów przeciwko szlachcie, "rzeź galicyjska")
1848- Wiosna Ludów, szereg wystąpień wyzwoleńczych w całej europie.
1863 Powstanie styczniowe zakończone klęską.

3. Najbardziej charakterystyczne hasła dla epoki romantyzmu.

IRRACJONALIZM przeciwstawianie sie racjonalnemu poznawaniu rzeczywistości, nakazuje poszukiwać prawdy za pomocą takich środków jak intuicja przeczucie wiara instynkt (obok świata realnego istnieje świat pozaziemski)

FANTASTYKA czyli wiara w istnienie duchów, rusałek, widm.

TAJEMNICZOŚĆ opisywanie niewyjaśnionych zdarzeń mrocznych przestrzeni tajemniczych sytuacji, akcja dzieje sie często nocą.

ORIENTALIZM romantycy ze szczególną namiętnością zwrócili się ku kulturze wschodu. Orientalizm- czyli zachwyt tradycją arabską, perską, japońską, chińską zaowocowały w wielu utworach.

LUDOWOŚĆ jednym z naczelnych zasad romantyków był zwrot ku ludowości wykorzystywanie podań i legend ludu, wiele bowiem tematów romantycznych zostało zaczerpniętych z ludowych opowiadań wiele gatunków literackich np. ballada wywodzi się z twórczości ludu, interpretacja zjawisk prezentowana przez romantyków przebiega wg. wierzeń i moralności ludowej.

HISTORYZM kultura ludowa była jednym źródłem motywów literatury romantyzmu. Drugim równie ważnym, okazała się historia własnego narodu. Romantycy lubili powracać do czasów średniowiecznych:umieszczać " w historii" akcję utworów. Czerpać tematy z historycznych kronik przykładem może być " Konrad Wallenrod" A. Mickiewicza

MISTYCYZM zakłada możliwość duchowego kontaktu z bóstwem stąd często w literaturze romantycznej spotykamy sceny mistyczne:
widzenie, objawienie, prorocze sny.

MESJANIZM czyli przypisywanie jednostce lub nawet całemu narodowi misji posłannictwa wobec ludzkości. Jednostka-Mesjasz wybrana jest by dla idei ogólnej poświęcić siebie. Naród-Mesjasz (a za taki romantycy uważali Polskę) cierpi za inne kraje. Swoim cierpieniem ma odkupić ich wolność.

PROMETEIZM postawa poświęcenia się bezinteresownego dla ludzi w imię miłości.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury