profil

Ciało

poleca 75% 8 głosów

1. ‘miękkie części organizmu ludzkiego lub zwierzęcego; mięso’; 2. ‘organizm (przede wszystkim ludzki) jako całość’; 3. ‘trup, zwłoki’; 4. ‘materia, substancja’;5. przenośnie ‘grono osób, zgromadzenie’, np. ciało pedagogiczne; 6. ciała niebieskie ‘ogólna nazwa planet, gwiazd, komet itp.’

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. tĕlo ‘ciało, organizm jako całość; zwłoki’ i tĕleso‘ciało; przedmiot większych rozmiarów, bryła; substancja; korpus; zespół, formacja’, ros. télo ‘ts.’) < psłow. * tĕlo, *tĕlese ‘miękkie części organizmu ludzkiego; organizm ludzki jako całość’.

poleca b/d

cielesny

1. ‘będący z ciała, dotyczący ciała, fizyczny’; 2. ‘zmysłowy’; 3. także ‘powierzchowny, zewnętrzny’ (XVI w.); od XV w.; ogsłow. (np. czes. tĕlesný ‘ts.’) < psłow. *tĕlesьnъ ‘dotyczący ciała’ – przymiotnik utworzony od psłow.*tĕlo, *tĕlese; w stpol. też postaci cielestny, cielestni ‘ts.’

poleca 25% 4 głosy
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści