profil

Moja refleksja na temat średniowiecza

poleca 85% 121 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Epoka trwająca około tysiąca lat, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi, nazywana jest średniowieczem. Nazwa wprowadzona została przez humanistów doby renesansu, którzy okres pomiędzy rozkwitem starożytnej kultury, a jej odrodzeniem w XV-XVI wieku nazwali przejściowym, czyli właśnie ? wiekiem średnim. Określali je również mianem 'wieków ciemnych' lub nawet 'mrocznych' lecz zdaje się nie do końca słusznie.
Nie da się ukryć, że istotną rolę w sferze ideologicznej pełniła religia. Kościół miał wpływ na wszystkie dziedziny życia ludzi w owych czasach. Palono ludzi na stosie za własną interpretację Biblii, głowy państw uważano za pomazańców bożych. Widok takiej sytuacji mógłby być przyzwoitym wytłumaczeniem rzekomego spowolnienia, czy też, powiedzmy, zatrzymania rozwoju kultury w owym czasie.
Faktem jednak jest, że średniowiecze stworzyło kulturę uniwersalną, łącząca w sobie elementy starożytnych Rzymian, ludów barbarzyńskich - w wyniku wielkiej wędrówki ludów, arabskich i wpływów chrześcijańskich. W kręgach kulturowych posługiwano się jednym językiem ? łaciną.
Rzymskie szkoły retoryczne upadły, ale na ich miejsce powstały pierwsze uniwersytety, działające do dziś. Również w tym okresie pojawił się papier. Pierwsze książki pisane na papierze datuje się na XII-XIII wiek.
Literatura tamtych czasów była skupiona na kwestii religijnej. Nastąpił rozwój dziejopisarstwa. Stworzono wzorce osobowe, do dziś budzące pewien podziw. Któż nie słyszał o sprawiedliwym królu, zacnym rycerzu i pokornym świętym? Współcześnie też ważny jest dla nas honor i lojalność.
Również filozofia dobrze się rozwijała. Oczywiście o tematyce chrześcijańskiej, wszechobecnej wtedy, jednak augustynizm, czy tomizm w swoich założeniach nie są prymitywne, a już na pewno nie mroczne.
Wszelkie inne elementy kultury, jak na przykład architekturę, podziwiamy po dziś dzień. Piękne strzeliste, gotyckie kościoły i katedry, zdobione ostrołukami, witrażami i wyjątkowymi ołtarzami nie mają sobie równych.
Wieki średnie stworzyły zalążki dzisiejszych struktur politycznych ewoluujących na przestrzeni wieków.
Niestety nie było idealnie. Gospodarka po upadku cywilizacji antycznej była w rozpadzie, dlatego pierwsze wieki tamtego okresu były dość burzliwe.
Edukacja niższych warstw społecznych nie była opłacalna. Ludność była zabobonna i przesądna. Mówi się też o brutalności, gwałtach, bezprawiu. Wszystko to istniało. I niestety istnieje do dziś.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury