profil

"Dziady" cz. II Adam Mickiewicz - opracowanie.

poleca 82% 2010 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Adam Mickiewicz napisał Dziady w I poł XIX w (romantyzm)

miejsce akcji: cmentarna kaplica na terenie Litwy (samotne ustronne miejsce)
czas akcji:( północ) wieczór z 31 paździerika na 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych

Obrzęd Dziady
Obchodzili je najczęściej poganie. Obrzęd ten polegał na tym, że chłopi w ustronnych kaplicach z dala od ludzikich oczu przyzywali duchy lekkie,ciężki i pośredni. Pomagali tym duchom dostać się do nieba..
Inna nazwa tego obrzędu to ,,uczta kozła''. Nazwa ta pochodzi od tego, żę całej tej ceremoni przewodniczył tak zwany koźlarz( lub inaczej guślarz lub huslar). Była to osoba pełniąca podczas ceremoni rolę kapła i poety jednocześnie.


dziady-zmarli przodkowie;żebracy

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem