profil

Wybieranie zawodu - praca nauczyciela

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Praca nauczyciela

Ze względu na obecne wymagania stawiane nauczycielowi, przed kandydatem do tego zawodu jest właściwie tylko jedna droga: odpowiednie studia. Najlepiej, rzecz jasna, trafić do jednej ze szkół (akademii) pedagogicznych, które wyspecjalizowały się wkształceniu nauczycieli. Ale, kończąc studia na uniwersytecie, politechnice, akademii ekonomicznej czy wszkole niepaństwowej, nie jest się pozbawionym szans na uprawianie tego zawodu, ponieważ oprócz kwalifikacji pedagogicznych liczą się tu bardzo kwalifikacje merytoryczne. Kandydat na nauczyciela rozpoczyna więc studia na kierunku, którym jest zainteresowany, pod warunkiem, że posiada on specjalność nauczycielską. Oczywiście studia np. na politologii czy stosunkach międzynarodowych, które nie mają specjalności nauczycielskiej, choć gwarantują zdobycie wiedzy merytorycznej niezbędnej do prowadzenia takiego przedmiotu, jak historia czy wiedza ospołeczeństwie, przydają się wszkole, oile ma się również dyplom studium pedagogicznego zaświadczający ukończenie kursu.
W tym zawodzie kluczowe są predyspozycje interpersonalne ispołeczne: nie ma dobrych nauczycieli bez umiejętności nawiązywania kontaktu, bez otwartości na problemy innych ibez wyobraźni oraz wiedzy na temat tych, których się uczy. Oznacza to także rodzaj pasji, która powinna temu zawodowi towarzyszyć. Nie jest on może - jak chciałoby wielu - powołaniem, ale na pewno wymaga zaangażowania większego niż winnych zawodach. Chwiejność, brak zdecydowania, niejasność sądów imyślenia, brak umiejętności zdobywania przywództwa wgrupie oraz nieokreślony system wartości - wróżą kandydatowi na nauczyciela jak najgorzej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta