profil

Sytuacja Polski po II wojnie światowej.

poleca 83% 1282 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W czasie II wojny światowej Polska na 5 lat znikła z map Europy, jednak po zdobyciu przez III Rzeszę Warszawy (28 września 1939) polski rząd nie podpisał aktu kapitulacji, ani zawieszenia broni. Prezydent i Wódz Naczelny zostali internowani w Rumunii, tracąc tym samym możliwość ucieczki do Francji i wpływania na politykę sprzymierzeńców. Ówczesny prezydent Mościcki wykorzystał jednak swoje prawo do dymisji i wskazał swego następcę ?Władysława Raczkiewicza, oraz wskazał przyszłego premiera i jednocześnie Wodza Naczelnego- Władysława Sikorskiego. Po kapitulacji Francji rząd wyemigrował do Londynu tworząc tzw. rząd londyński, który przez całą II wojnę światową sprawował oficjalną władzę w Polsce aż do czasu powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (28 czerwca 1945).
Pierwszy okres pozornej niezależności Rzeczypospolitej skończył się po unicestwieniu demokratycznej opozycji wówczas reprezentowanej przez Polskie Stronnictwo Ludowe i wicepremiera Mikołajczyka. Od 1947/48 roku polska polityka zagraniczna była ściśle uzależniona od decyzji zapadających w Moskwie. Było to m.in. skutkiem ustaleń Wielkiej Trójki na konferencjach w Teheranie (jesień 1945), Jałcie (listopad/grudzień 1945) i Poczdamie ( początek sierpnia 1945). Od tego momentu Polska przestała być jakimkolwiek politycznym podmiotem stając się jedynie przedmiotem polityki międzynarodowej. Sytuacja Polski była w pewnym sensie pochodną między stosunkami wschód-zachód.
Od 1949 Polska była członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a w 1955 przystąpiła do Układu Warszawskiego. Obie te organizacje międzynarodowe służyły Związkowi Radzieckiemu do kontroli państw znajdujących się w radzieckiej strefie wpływów. RWPG i UW były instytucje były przeciwieństwem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Paktu Północno Atlantyckiego (NATO).
Na 44 lata nasz kraj stracił możliwość normalnego rozwoju przez tkwienie w absurdalnym systemie gospodarczym, społecznym i politycznym. Międzynarodowa pozycja i ranga Polski nie były z tego powodu znaczące. Należała ona wprawdzie do wielu ogólnoświatowych związków i organizacji (np. ONZ), lecz działania jej przedstawicieli na forum międzynarodowym było ściśle zależne od ?naszego wielkiego brata?.
Polska próbowała nawiązać kontakty z zachodem, korzystać z zachodnich technologii szczególnie w okresie rządów Gierka. Dzięki temu I Sekretarzowi PZPR kraj troszkę się unowocześnił, Polacy rozpoczęli wędrówki na Zachód, lecz jednocześnie państwo popadło w znaczne zadłużenie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty