profil

Historia - przed II wojną światową ..

poleca 85% 313 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Układ w Locarno- 1925r. podpisano pakt o nienaruszalności granic Francji i Belgii przez Niemcy,nie zgodziły się natomiast złożyć takiej obietnicy Polsce i Czechosłowacji,gwarantami tych postanowień były:W.Brytania i Włochy, które zaakceptowały stanowisko rządu niemieckiego.Traktat w Rapallo- Niemców i Rosjan łączyła niechęć do postanowień trakt. Wersalskiego dotyczących zakazu zbrojeń.Broń dla Niemców zaczęły produkować zakłady przemysłowe na terenie Rosji.Odbywały się wspólne manewry i szkolenia oficerów.Zsrr zrezygnowała z reparacji wojennych,które Niemcy były zobowiązane wypłacić również Rosji(pierwsze pogwałcenie traktatu wersalskiego)Kolektywizacja wsi-1930 przymusowe uspołecznienie ziemi i produkcji rolnej.NEP-Nowa Ekonomiczna Polityka, nowa polityka jeszcze za życia Lenina Przyczyny faszyzmu-kryzys gospodarczy, bezrobocie,wzrost cen,niski poziom życia ludności,strajki,chaos w państwie nieudolność rządów parlamentarnych,niezadowolenie z postanowień pokojowych,zdemobilizowani żołnierze (kombatanci) tworzyli związki(fasci) Konstytucja marcowa- 17.03.1921 Polska republiką,władza ustawodawcza sejm i senat,władza wykonawcza prezydent i rząd, władza sądownicza niezawisłe sądy,prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe[połączony sejm i senat] na 7 lat,wybory do parlamentu-co 5 lat,tajne,równe,powszechne,bezpośrednie i proporcjonalne. Konstytucja kwietniowa-23.04.1935r. przewaga władzy wykonawczej nad ustawodawczą,zwierzchnia rola prezydenta w stosunku do rządu i parlamentu. Noc długich noży- 29/30 czerwca 1934r. oddziały SS zlikwidowały kilkaset osób niewygodnych dla Hitlera.Kryształowa noc- 9/10 listopada 1938r. rozbito 7,5 tys. witryn sklepowych.Plan Dawesa-1924r. określenie rocznych kwot i zasad spłaty odszkodowań przez Niemcy;kredyty od USA na odbudowę gospodarki niemieckiej.Centrolew-sojusz opozycyjnych w stosunku do sanacji partii centrowych i lewicowych związany w celu zwalczania dyktatury stworzonej przez Piłsudskiego.BBWR-(Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem) organizacja polityczna obozu sanacyjnego,jej celem było zwycięstwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych,na czele stał Walery Sławek.Zamach majowy- 12-15.05.1926r. a) geneza:zła sytuacja gospodarcza w kraju-bezrobocie, wzrost cen,spadek wartości złotego,pogorszenie się sytuacji politycznej w Polsce-niemożność stworzenia trwałej koalicji rządzącej,brak stabilności politycznej,stałe zmiany rządów,sejmokracja spowodowana konstytucją marcową,pogorszenie sytuacji Polski na arenie międzynarodowej ? układy w Rapallo,Locarno , wojna celna z Niemcami-marszałek J.Piłsudski stracił zaufanie do demokracji parlamentarnej i wycofał się z czynnego życia politycznego b) : przebieg zamachu majowego: 11 maj skoncentrowanie w Rembertowie pod Warszawą jednostek posłusznych Piłsudskiemu manifestacje w Warszawie- 12 maj ? marsz wojsk na Warszawę i spotkanie Piłsudskiego z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego zakończone niepowodzeniem.Rozpoczęcie walk na ulicach Warszawy.Straj kolejarzy uniemożliwił dotarcie do stolicy oddziałów wiernych rządowi.14 maj ?rząd W. Witosa i prezydent Wojciechowski podają się do dymisji.Władze przejmuje marszałek sejmu ? Maciej Rataj.c):skutki: śmierć 379 osób,zakończenie okresu demokracji parlamentarnej i Początek rządów sanacji ? nowe wybory prezydenckie-uchwalenie zmian konstytucji, nowela sierpniowa,rozszerzenie uprawnień prezydenta kosztem parlamentu,ograniczenie praw i swobód obywatelskich,ograniczenie wolności dla poszczególnych partii politycznych Komunizm-jego celem jest zbudowanie społeczeństwa bezklasowego w którym nie będzie wyzysku człowieka,nie będzie własności prywatnej. Rasizm- twierdzono, że jedne rasy ludzkie są lepsze od innych Antysemityzm-zdaniem Nazistów niektóre z niższych ras nie zasługiwały na istnienie nawet w roli poddanych. Autorytaryzm-rządy w państwie oparte na autorytecie jakiejś osoby, w przypadku Polski i na autorytecie Piłsudskiego.Protekcjonizm- polityka mająca na celu rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną poprzez ograniczenie importu oraz pobudzanie i ułatwianie eksportu. Interwencjonizm państwowy-państwo przejęło kontrole nad gospodarką, zakończenie okresu nieograniczonej,wolnej konkurencji.Nożyce cen-ceny na towary rolne spadały szybciej niż na towary przemysłowe Sanacja-uzdrowienie, określenie obozu politycznego rządzącego rządzącego Polsce w latach 1926-1939 Gestapo-tajna policja państwowa, na jej czele stał Heinnich Himmler,aresztowano Torturowano i osadzano w więzieniach obozach koncentracyjnych SS-początkowo Była to gwardia przyboczna Hitlera.W miare rozbudowy zaczeła pełnić funkcje policyjne, wywiadowcze przyjęła zarząd obozów koncentracyjnych,koncentracyjnych nawet otworzyła własne oddziały.Łagry-obozy koncentracyjne Gułag- państwowy zarząd obozów Kołchoz-spółdzielnia produkcyjna, rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla ZSRR. Nazizm-totalitarna ideologia Niemieckiej Narodowo-Socjalistycznej Parii Robotników(NSDAP) , pochodna wobec faszyzmu, obowiązująca jako ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945 Faszyzm-podkreślał niechęć wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu Narutowicz- prezydent II Rzeczypospolitej 9.12.1922-16.12.1922-zamordowany przez Eligiusza Niewiadomskiego Wojciechowski- prezydent II Rzeczypospolitej 20.12.1922-14/15.05.1926 Mościcki- prezydent II Rzeczypospolitej 01.06.1926-30.09.1939. Kwiatkowski -opracował program wydobycia polski z zacofania i przekształcenia jej w nowoczesne i gospodarczo prężne państwo. Grabski-odegrał rolę zbawcy polskiej gospodarki i powstrzymał hiperinflację. Fleming-jego odkrycie umożliwiło walkę z wieloma groźnymi chorobami.(życie) Chadwick-swoim odkryciem obalił poglądy na budowę atomu Hubble-przyczynił się do rozwoju kosmologii(wszechświat)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty