profil

Obieg wody w przyrodzie

poleca 85% 496 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
obieg wody w przyrodzie powstawanie chmur

Woda jest jednym z najbardziej pożądanych surowców na Ziemi. Jest niezbędna do życia dla ludzi, zwierząt i roślin. Gdzie nie ma wody tam nie ma życia.

Udowodniono, że ilość wody w hydrosferze jest stała, jedynie z tą różnicą, że woda ciągle jest w ruchu i nie spotkamy jej ciągle tyle samo w jednym stanie skupienia. Ten ruch wody można przedstawić w schemacie obiegu wody w przyrodzie.

Ponieważ ilość wody jest taka sama, obieg wody w przyrodzie jest zamknięty i moglibyśmy charakteryzować go zaczynając od dowolnego punktu. Najłatwiej jest jednak opisać obieg wody od momentu jej opadu. Zjawisko skraplania się chmur, które nazywamy opadem deszczu występuje zarówno nad lądem jak i zbiornikami wodnymi. Ten opad, który trafił na ląd może być zatrzymany przez rośliny, którym jest niezbędny do życia, albo też może spaść na powierzchnię gruntu.

Opad, który trafia na grunt nazywany jest opadem netto. Opad ten jest wchłaniany przez grunt. Po wchłonięciu pewnej ilości wody przez grunt pod wpływem siły ciążenia woda spływa swobodnie do niższych warstw poprzez strefę napowietrzoną do strefy nasyconej. Jednak zdolność wchłaniania wody przez grunt jest ograniczona z tego też powodu nadmiar wody spływa po powierzchni do zbiorników wodnych lub gromadzi się w powierzchniowych zagłębieniach tworząc kałuże.

Z kolei woda znajdująca się pod powierzchnią gruntu zaczyna spływać do zbiorników wodnych. Spływ taki nazywamy odpływem gruntowym. Następnie woda, z każdego wcześniej wymienionego miejsca zaczyna odparowywać. Parowanie ze zbiorników wodnych czy to tych, do których bezpośrednio z opadu trafiła woda czy ze spływu nazywamy ewaporacją. Rośliny oddają także wodę do atmosfery jako produkt ich metabolizmu i taki proces nazywamy transpiracją. Następnie para wodna zgromadzona w atmosferze tworzy chmury, które znowu ulegają skropleniu i proces się powtarza.

Tak w skrócie możemy opisać schemat obiegu wody w przyrodzie. Bardzo łatwo zauważyć, że jest to obieg zamknięty i niech tak dalej pozostanie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata