profil

Obieg wody w przyrodzie

poleca 85% 152 głosów

obieg wody w przyrodzie

Około 70% powierzchni Ziemi pokrywa woda. 2% występuje w postaci lodowców i lądolodów, a tylko niecały 1% stanowi woda znajdująca się w jeziorach, stawach, rzekach, strumieniach oraz wodach podziemnych. Ponadto w niewielkich ilościach- zależnych od pogody - woda występuje jako para wodna w atmosferze ziemskiej. W porównaniu z masami wody w oceanach, jej zasoby na lądzie wyglądają dość skromnie. Znacznie więcej wody słodkiej jest w jeziorach i rzekach niż wiążą czasze lodu na biegunach. Wśród ogromnej liczby jezior słodkowodnych wyróżnia się Bajkał we wschodniej Syberii. Chociaż pod względem powierzchni (31500 kw.) znajduje sie dopiero na 9 miejscu wśród zbiorników śródlądowych, to zawiera jedną piątą globalnych zasobów słodkowodnych. Pod względem powierzchni największym obszarem wód słodkich są Wielkie Jeziora Ameryki Północnej. Jednak woda słodka stanowi nieco ponad połowę wszystkich wód śródlądowych, gdyż duża ich część przypada na jeziora słone (zawierające ponad 3g rozpuszczalnych soli na litr). W sumie objętość wód jezior słonych wynosi 104000km sześciennych wody, a jezior słodkowodnych natomiast 125000km sześciennych. Skromne zasoby słodkiej wody muszą być stale uzupełniane. Na szczęście ok. 1% wody znajdującej się na Ziemi jest w ciągłym ruchu. Proces ten nazywany jest obiegiem wody w przyrodzie. Ważne jest również to, że woda może występować w trzech stanach skupienia w zależności od warunków atmosferycznych.

Część wody pochodzącej z opadów atmosferycznych oraz z topnienia śniegów i lodów spływa z gór do strumieni, rzek, jezior, mórz i oceanów. Reszta wody z opadów atmosferycznych najpierw wsiąka w ziemie, a potem krąży w postaci wody podziemnej, pobieranej przez korzenie roślin, lub jest źródłem strumieni i rzek. Obieg wody jest podtrzymywany przez słońce. Ciepło promieni słonecznych powoduje parowanie wody z oceanów, jezior i rzek. Para wodna a znosi się do atmosfery, gdzie ochładza się i ulega kondensacji (czyli skrapla się), tworząc drobne kropelki wody i kryształki lodu, z których powstają chmury. Zawarta w chmurach woda wraca na Ziemię w formie deszczu, śniegu, gradu i trafia najczęściej do oceanów. Tylko 1/10 cześć opadów atmosferycznych dostaje się bezpośrednio na lądy do potoków, rzek i zwykle spływa z powrotem do mórz, po czym ponownie paruje, kontynuując cykl. Obieg wody w przyrodzie może być zakłócony przez wiele czynników cywilizacyjnych, takich jak zmiana składu atmosfery.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

Krótko,zwięźle i na temat.Mi przydalo sie bardzo:D

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata