profil

Skala.

poleca 84% 1775 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Skala wyraża stosunek długości odcinka na mapie do długości odpowiedniego odcinka w terenie - precyzyjniej:do długosci rzutu tego odcinka na geoidę, elipsoidę bądź kulę.Wyróżniamy skale: liczbową, liniową i polową.
Skala liczbowa ma postac ułamka, którego licznik zawsze jest jednością, natomiast mianownik jest liczbą wyrażającą wielokrotność zmniejszenia wymiarów liniowych w terenie. Skala jest tym większa, im większa jest wartość ułamka, a zatem im mniejszy jest jego mianownik. Nie jest to skala mianowana. Skalę mianowaną wyrażamy natomiast zapisując ją w postaci, np. 1 cm odpowiada 250 m.
Skala liniowa (podziałka liniowa) jest to odcinek prostej podzielony na równe części opisane w metrach lub kilometrach. Służy ona do łatwego odczytywania z mapy rzeczywistych odległości.
Skala polowa polega na tym, iż na mapie pola powierzchni są przedstawione w zmiejszeniu względem powierzchni rzeczywistej i to w stosunku kwadratowym w odniesieniu do zmiejszenia liniowego, np. skali 1:25 000 (1 cm odpowiada na mapie 25 000 cm w terenie) jest równoważny stosunek zmiejszenia 25 000 do kwadratu=625 000 000

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata