profil

Tadeusz Różewicz: "Warkoczyk"-wstępna analiza, informacje o autorze.

poleca 85% 639 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

?Ludzie ludziom zgotowali ten los?-Zofia Nałkowska- "Medaliony"

1. Sylwetcka Tadeusza Różewicza:
-poeta współczesny
-urodził się w 1924 r.
-debiutował w 1947 r.
- mieszka we Wrocławiu
- w młodości przeżył wojnę, okupację.

2. Przykładowe utwory Tadeusza Różewicza:
-"Przepaść"
-"Koncert życzeń"
-"List do ludożerców

3. Okoliczności powstania wiersza pt: "Warkoczyk"- adnotacja poety:
-"MUZEUM,OŚWIĘCIM"

4. "Warkoczyk" jako wiersz współczesny
-brak rymów
-brak znaków interpunkcyjnych
-język współczesny (w tekście nie ma ozdobników)
-całość podzielona na cząstki logiczne
-różne ilości wersów w cząstce (5,5,4,7)
-segmentacja decyduje o tym, że wiersz nie jest prozą.
-intonacja zdaniowa
-autor wyraża uczucia za pomocą obrazów poetyckich

Po co "suchy ton reportażowy"?
Nie sposób wyrazić tego, co się tam działo (w Oświęcimiu)

Kim jest podmiot?
Podmiotem jest osoba zwiedzająca muzeum w Oświęcimiu, która doskonale wie co się tam działo.

Obrazy poetyckie:
"Pod czystymi szybami leżą sztywne włosy uduszonych w komorach gazowych."
"W tych włosach są szpilki i kościane grzebienie"
"W wielkich skrzyniach kłębią się suche WŁOSY uduszonych i SZARY WARKOCZYK-mysi ogonek ze wstążeczką"

Ukryte uczucia podmiotu lirycznego:
-przygnębienie
-wewnętrzne wzburzenie
-oburzenie!
-smutek
-zaduma
-niepokój
-lęk przed zobojętnieniem, przed powtórzeniem tych strasznych zdarzeń
-rozgoryczenie
-przerażenie

WYMOWA TEKSTU: (Wiersz jest przestrogą i niemym krzykiem protestu)

-eksponaty nie mogą być traktowane jak zwykłe "eksponaty". To prowadzi do zobojętnienia.
-Do jakiego stopnia człowiek może nosić w sobie bestię?

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta