profil

Wiosna ludów w Europie

poleca 85% 158 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Zjednoczenie Włoch Wiosna Ludów Zjednoczenie Niemiec

W lutym 1848- Fr wybuch rewolucji- katalizator rew. W Europie.
Niemcy:
Przyczyna wybuchu rew. jest kryzys gospodarczy 1847r. Ruch w 1848 obejmował całe pd. Niemcy, arystokracja na ogół zrzeka się władzy na rzecz burżuazji, We Fr wybuchła rewolucja i dlatego w Berlinie zaczęto walki. Ludzie żądają swobód demokratycznych. 19.3.1848- król Pruski poddaje się i zezwala na uzbrojenie ludu. W Austrii w Wiedniu, rew. wybucha po walkach we Fr. Ludność wychodzi na ulice i demonstruje chce usunięcia Metternicha i reform. Ruszają pod pałac królewski gdzie zaczyna się walka. Rząd ogłasza liberalną konst. Z prawami wyborczymi dla robotników. Ustalono nowy parlament, który ma decydować o ustroju państwa. Burżuazja chce stłumić rewolucje i dogadać się z arystokracją feudalna. NA czele kontrofensywy, staje WindischgrAtz, który w październiku zajmuje Wiedeń, który wcześniej zajęli rewolucjoniści. Józef Bem broni miasto. Po kilku dniach zdobyto Wiedeń i kończy się rewolucja. Zniesiono poddaństwo chłopów. W listopadzie armia pruska zajmuje Berlin.
Wynika problem zjednoczenia Niemiec, ludność podejmuje te próbę. Problemem zajmuje się parlament, który gromadzi się we Frankfurcie nad Menem. Parlament opracowuje konst., dla przyszłego zjednoczonego cesarstwa Niemiec, lud proponuje koronę Niemiec królowi pruskiemu. Król jednak nie chce jej, bo wolałby dostać ją od parlamentu. Austria i Bawaria także to odrzucają. 1849- wybucha powstanie w Dreźnie w obronie konst.
Powstanie na Węgrzech- rew. wybucha po wybuchu rew. w Austrii. 1848- Węgrzy ogłaszają powstanie niezależnego państwa, w pd. części Węgier rządzi cesarz Austrii, który jednocześnie jest królem Węgier i ma odpowiadać za politykę zagr. W pd. części, ale tylko podczas wojny. W pozostałym okresie władza miała być w rękach parlamentu. Zagrożeniem był ruch słowian, dążący do samodzielności. Przywódcą ich był Józef Jelacić, wyruszył z armią by rozpocząć rew. na Węgrzech.
Cesarz Austrii dekretem rozwiązuje parlament Węgierski i wprowadza stan oblężenia, ten dekret powoduje wybuch otwartej wojny miedzy Węgrami a Austrią, początki wojny dla Węgier są pomyślne, ale Austria przejmuje ofęsywę- zajmując Budapeszt. Lider wiosny ludów na Węgrze- Lajosz Kossuth- organizuje armie węgierską. Nie odnosi ona znacznych sukcesów. Chłopi nie są zainteresowani rew., bo nie otrzymali zapewnień co do poprawy ich warunków. Bem odnosi sukcesy – wypędza Austryjaków i zajmuje Transylwanię. 1849- parlament węgierski ogłasza pełna suwerenność narodu i decyduje że prezydentem zostaje Kossuth. Rew. Węgierska miała szansę powodzenia, jednak przegrała, bo doszło do podziału na dwie frakcje w śród ludzi Kossuth’a.
I- RADYKAŁOWIE
II- UGODOWCY- chcieli dogadać się z cesarzem.
Austria zorganizowała potężną armię, jednak wybawieniem okazał się car Rosji Mikołaj I, przysłał on cesarzowi Austrii armię pod dowódcą Paskiewicza. Od pd. Węgier na armię rewolucyjną uderzył Jelacić. Węgry podpisały kapitulację 13.03.1849r. Rewolucja wybuchła na półwyspie Apenińskim w styczniu 1848, w królestwie obojga Sycylii, miała charakter zjednoczeniowy i narodowo –wyzwoleńczy spod panowania Austrii- sięgała, aż do środkowych Włoch. Lombardia i Wenecja jednoczą się ze sobą i toczą wojnę z Austrią (kapitulacja). 1846 marzec- powstaje republika Wenecka (Lombardia, Wenecja). Po wyzwoleniu Mediolanu, król Piemontu (Karol Albert- był powszechnie przewidywany na króla Włoch) wypowiada wojnę Austrii. Armia Piemądzka była nieliczna, lecz rozbudowała się za pomocą napływających ochotników. Giuseppe Garibaldi odnosi sukcesy z Austrią. Zjednoczenie Lombardii, Piemątu, Parmy, Modeny.) Do wojny przyłączyła się Toskania. Entuzjazm żołnierzy Włoskich, ponieważ ogłosili Alberta królem zjednoczonych Włoch. Po czasie zahamował jednak działalność rewolucji, ponieważ obawiał się tendencji rewolucjonistycznych i republikańskich. (W armii Piemądzkiej) sądził, że ludność może wziąć górę i powstanie republika o nie monarchia. Jednak wznowił walki- Bitwa pod Nowarą, która okazała się klęską- król abdykuje na rzecz syna Wiktora E. II. Austria narzuca wysokie odszkodowania wojenne i przejmuje inicjatywę –kapituluje republika wenecka oraz inne państwa półwyspu Apenińskiego. Francja zdobywa Rzym i ustanawia rządy papieża. Włochy powracają do stanu rozbicia z przed wybuchu rewolucji. Rewolucja Wiosny Ludów istnieje też w Czechach, gdzie rozpoczyna się w pierwszych dniach marca. 1849- w efekcie Czechy powołują gwardie narodową i legion Akademicki. Cesarz Austrii (.................. zjednoczenie ziem św. Wacława, tj: Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Czech.) odłoży tę sprawę do rozpatrzenia przez parlament Austrii. Wiosna Ludów na ziemiach pd. Słowiańskich- zebranych w zagrzebiu. Zagraniczne Narody chcą zjednoczenia ziem Chorwackich i nadać autonomię. Dążą do utworzenia Ilirii- państwa pd. Słowiańskie. Po jej utworzeniu chcieli ją sfederować z Austrią. Cesarz Austrii poparł ten projekt.. J. Cielacić został mianowany banem (namiestnikiem) Chorwacji. Podobne wydarzenia wynieśli Serbowie oraz Wojwodyńcy. Czerwiec 1848- zwołano do Pragi kongres Słowiański- byli na nim przedstawiie enarodów Słowiańskich, doszło do powstania odłamów:
- Umiarkowany- (Austrofile)- chcieli Autonomii dla Słowian w ramach monarchii habsburdzkiej.
- Radykałowie- prowadzili współdziałania narodowo słowińskie w celu doprowadzenia do zwycięstwa i niepodległości poszczególnych państw antyhabsburdzkich.
Austria ściąga wojsko do Rosji (walki w mieście- Windischqartz zbombardował miasto). 12 czerwca Czesi podpisują kapitulację.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty