profil

Środki poetyckie

poleca 77% 2728 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
epitet

EPITET - przydawka (przymiotnik) określająca rzeczownik, służy ubawieniu przedstawianego obrazu

METAFORA - inaczej przenośnia, służy nadaniu pewnego podobieństwa do konkretnego wyrażenia; znaczenie przenośne

PORÓWNANIE - zestawienie ze sobą dwóch zjawisk, osób, elementów za pomocą łącznika - "jak" "niby""niczym"

ONOMATOPEJA - wyrazy dźwiękonaśladowcze, naśladujące odgłosy przedmiotów, osób i zjawisk

ANAFORA - powtarzanie się tych samych wyrazów na początku kolejnych wersów bądź strof

EPIFORA - powtarzanie się tych samych wyrazów na końcu kolejnych wierszy bądź strof

ANIMIZACJA - nadanie cech żywych martwej naturze

PERSONIFIKACJA - inaczej uosobienie, nadanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp.

HIPERBOLA - wyolbrzymianie niektórych elementów w utworze

PERYFRAZA - inaczej omówcie, czasami owijanie w bawełnę, omijanie konkretnej odpowiedzi

PARAFRAZA - przeróbka utworu z zachowaniem specyficznych cech autora

OKSYMORON - zestawienie ze sobą dwóch przeciwieństw

REMINISCENCJA - zacytowanie jakiegoś fragmentu w utworze

REFREN - powtarzanie się zwrotek

RYM - zgodność końcowych sylab w wierszu

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta