profil

Ocena działań humanitarnych podejmowanych w Polsce – rozprawka

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Naszą planetę często nawiedzają liczne kataklizmy, choroby, konflikty zbrojne? Taka niesprawiedliwość losu dotyka wielu niewinnych i bezbronnych ludzi na całym świecie.
Naszym obowiązkiem jest udzielenie wsparcia ofiarom katastrof. Pomoc humanitarna w sytuacjach nadzwyczajnych jest absolutnie konieczna! Należy robić wszystko, by poszkodowanym przynieść ulgę w cierpieniu. Pomocy powinny udzielać organizacje charytatywne działające zgodnie z zasadami humanitarnymi a bezstronnością, a także w zgodzie z innymi zasadami sformułowanymi i zawartymi w kodeksie postępowania międzynarodowych organizacji niosących pomoc w sytuacjach krytycznych. Te organizacje mają na celu uczynienie świata lepszym przez zmniejszenie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych, objęcie pomocą jak największą liczbę krajów oraz zaangażowanie w niesienie pomocy wszystkim ludziom. W Polsce też działają takie organizacje, ale czy dobrze spełniaja swoje zadanie?

Pragnę zwrócić uwagę na Polską Akcję Humanitarną (PAH). Instytucja ta postawiła sobie na celu niesienie pomocy potrzebującym nie tylko narodowości polskiej, i nie tylko w Polsce! Dzieki wsparciu organizowanemu przez PAH, Polska uczestniczy w międzynarodowych akcjach humanitarnych i w ten sposób zmienia się jej wizerunek na światowym forum ? z kraju otrzymującego pomoc staje się krajem udzielającym pomoc tym, które jej bardziej potrzebują.

Należy zaznaczyć, iż Polska Pomoc charytatywna jest udzielana najczęściej poprzez wpłaty do międzynarodowych instytucji i funduszy humanitarnych przez ochotniczych darczyńców. Co roku są organizowane zbiórki pieniędzy na określone wcześniej cele. Tym zadaniem zajmuje się między innymi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki jej działalności udało się zeprać pokaźną sumę pieniędzy i kupić nowoczesny medyczny dla szpitali w całym kraju. To umożliwiło lepsza opiekę nad chorymi i niejednemu człowiekowi uratowało życie.

Nie wolno też pominąć organizacji charytatywnej Caritas, która istnieje już od XIX wieku. Caritas udziela pomocy wszystkim potrzebującym - niepełnosprawnym, budując domy stałego pobytu, gdzie mają całodobową opiekę i pomoc; samotnym matkom i kobietom w ciąży oferując im placówki o charakterze domów stałego pobytu gdzie otrzymują schronienie i poczucie bezpieczeństwa; bezrobotnym pomagając w znalezieniu pracy oraz zapewniając niezbędne do życia produkty, tj. żywność czy odzież; bezdomnym, zakładając schroniska całodobowe oraz zapewniając im terapie i opiekę lekarską.

Oczywiście trzeba pamiętać, że skuteczność pomocy jest zależna od wielu czynników, często nie podlegających organizacjom charytatywnym.

Podsumowując, uważam, iż Polskie organizacje humanistyczne znakomicie wypełniają swoja funkcje, mimo iż Polska wcale nie należy do najbogatszych krajów i sama często potrzebuje pomocy.

Myślę, że przytoczone przeze mnie argumenty uzasadniają i potwierdzaj słuszność mojego stanowiska.


P.S. JA dostała za to 4 za błedy ortograficze (juz poprawione) :] i za zbyt długie zdania, wiec radze odrobinę okroić z każdej strony;)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty