profil

Charakterystyka doktryn politycznych

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Liberalizm:
- szeroko rozumiana wolność wartością nadrzędną,
- prawo jednostki nad znaczeniem wspólnoty
- rząd, żadna grupa społeczna czy jednostka nie powinna w żaden sposób zakłócać wolności jednostki; jedynym dopuszczalnym zniewoleniem jest sytuacja, gdy jednostka stanowi rzeczywiste zagrożenie dla czyjejś wolności lub mienia
- państwo nie powinno wtrącac sie w sprawy obywatela
- prawo do zdobywania własności, swoboda działoalności gospodarczej, wolny rynek
- wolność wyznania

Konserwatyzm:
- obrona istniejącego porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowanie i umacnianie tradycyjnych wartości np. religijnych, rodzinnych
- natura ludzka jest niedoskonała i dlatego człowiek ma skłonności do czynienia zła
- podstawą ładu moralnego religia; poprzez zagłebianie sie w nią człowiek może wyleczyć swą złą naturę
- wspólnota nadrzędna wobec jednostki
- społeczeństwo spójna całością opartą na tradycji i ciagłości historycznej
- hierarhiczny układ społeczeństwa, własność prywatna i silna władza państwowa podstawą ładu
- krytyka wszelkich gwałtownych zmian
- gospodarka rynkowa oparta na własności prywatnej i wolnej konkurencji

Nauka społeczna Kościoła:
- bazuje na Starym Testamencie i naukach Jezusa
- zasada pluralizmu i chrześcijańskiego humanizmu
- rzecza instrumentalna jest posiadanie dóbr materialnych
- troska o najbiedniejsza część społeczeństwa
- fundamentalną zasadą świętość ludzkiego życia i nienaruszalnośc godności istoty ludzkiej
- akty atakujące i zagrażające życiu ludzkiemu muszą spotkać sie ze sprzeciwem
- podstawową jednostka społeczną jest rodzina
- każdy człowiek zamieszkujący ziemie jest częscia rodziny
- każdy ma prawo do zycia i zaspakajania podstwowych potrzeb
- popracie dla własności prywatnej

-Socjaldemokracja:
- zmierza do rozładowania konfliktów społecznych, utrwalenia zdobyczy socjalnych, solidarnosci społecznej
- połączenie prywatnej własności z państwowym programowaniem
- akceptacja katolicyzmu
- respektuje prawa i wolnosci obywatelskie,
- opowiada się za równościa wszystkich wobec prawa, wielopartyjnym systemem politycznym
- przekazuje wiekszość kompetencji organów państwa samorządom terytorialnym

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta