profil

Patriotyzm

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-15
poleca 83% 3635 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Patriotyzm - definicja
Patriotyzm, szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy partykularne bądź osobiste. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją.

Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wspólne dobro i dbałość o stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym też płacenia podatków.

Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodów. Rozróżnia się patriotyzm lokalny - miłość do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania, miejsca zamieszkania, oraz patriotyzm regionalny - przywiązanie do krainy, dzielnicy kraju. Wynaturzeniem patriotyzmu jest szowinizm.

Patriota. Kto to taki?
Patriota to ktoś, kto kocha swoją ojczyznę i tą miłość potrafi okazywać. Ktoś, kto zachowuje godność bycia Polakiem. Jest dumny z tego. Zachowuje szacunek do symboli narodowych, do jego tradycji i stara się jej przestrzegać.

Niestety, coraz częściej te tradycje zanikają, zwłaszcza młodzi ludzie uważają je za śmieszne i "niemodne". Coraz częściej pojawiają się żarty z symboli narodowych, kpiny z polityków. Nasz piękny ojczysty język zostaje często zastępowany młodzieżowym slangiem, nawet dorośli go używają. Powoli napływa do nas fala z Zachodu- pojawia się coraz więcej obcojęzycznych słów, zagraniczny rynek wypiera krajowy, zaczynamy przejmować zachodnią kulturę, obyczaje... Pod wpływem innych państw zmieniamy się, dostosowujemy się do wymogów Unii Europejskiej.

Jak być patriotą na co dzień?
Być patriotą na co dzień nie jest trudną sprawą. Wystarczy stawiać swoją ojczyznę na początku, udzielać się na jej korzyść, brać udział w świętach narodowych, jak i manifestacjach związanych z naszym krajem. Każdy może zostać prawdziwym patriotą.

Dziś wszyscy jesteśmy dumnymi Polakami. Mamy swój kraj, wolność, prawa. Nie ma żadnych zagrożeń, w których obliczu trzeba by się wykazać miłością i poświęceniem dla naszego kraju. Nie ma sytuacji, w której wykazalibyśmy się swoim patriotyzmem. Jednak patrioci są potrzebni do istnienia kraju.

Jesteśmy Polakami i to powinno być dla nas najważniejsze. Zachowanie własnej kultury, odrębności, swojej pięknej, Polskiej tradycji. Patriotyzm jest dzisiaj dla nas równie ważny jak kilkadziesiąt, czy kilkaset lat temu, podczas różnych wojen - dzisiaj również powinnyśmy "walczyć" o Polskę. Bo to ma być walka nie o wolność, ale o to, żebyśmy byli sobą - Prawdziwymi Polakami. O to, Żeby Polska była Polską?.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (2) Brak komentarzy

spoko jest

To, że się kpi z polityków, to akurat dobrze. Należy ich krytykować, bo to powoduje, że sarają się nie popełniać gaf (w jak najszerszym tego słowa znaczeniu)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty