profil

Pierwotniaki

poleca 85% 182 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Pierwotniaki

Priokariota - org.nie posiadające jądra(bakterie)Eukariotaorg.posiadające jądro kom.pelikula-blona cytoplazmatyczna, może być podścielona różnymi strukturami wzmacnijącymi(włókna białkowe)oddychanie-związki złożone,sa przetważane na proste i wydziela się energia,cała pow ciała(dyfuzja)tlen-wchłaniany,dwutlenekwęgla-wydalany,oddychanie tlenowe i beztlenowe.odżywianie-pierwot.są samożywne(autotrofy)cudzożywne(heterotrofy)-(pasożyty,suprofity)miksotrofizm-wyst.u eugleny, może być samożywna lub cudzożywna(np. gdy nie ma swiatła)przechodzi na heterotrofizm fagocytoza-pobierane są cząstki pokarmu, zostają otoczone cytoplazmą (wodniczka pkarmowa),gdy lizosom styka się z wodniczką pokarmową pokarm jest trawiony.Z resztkami pokarmu wodniczka zlewa się z błoną i wydala resztki pokarmów(nie ma ubytku bł. Plazmatycznej)pinocytoza-pobiera drobny lub duży pokarm zbliża się do błony, gdzie pokarm jest rozpoznany.Twoży się wodniczka pokarmowa, do niej zbliża się lizosom i następuje trawienie z wodniczką pok. Ubytek błony plazmatycznej.resztki pokarmu są usunięte,ale błona się odbudowuje. Wchłanianie-pobierany pokarm nie musi być trawiony, do jego przebiegu potrzebna jest energia(proces energochłonny)wydalanie-zach. Na drodze dyfuzji osmoregulacja-utrzymanie wody i stężenia jonów na stałym poziomie(wodniczk tętniące)roztwór izotoniczny-nast.w wodzie słonej(pierwotniak=woda)równe stężeniar ost.hipertoniczny-pierwotniak pobiera słodka wode aby utrzymac rownowagęrost.hipotoniczny-kom.zwieksza swoja obj.w wyniku przenikania do niej wody z roztworuwodniczki tętniące-regulują ciśnienie osmotyczne jakie wywiera woda;usówanie zbędnych produktów(mają różne kszt.)aparat jądrowy-jedno jądro-odpowiedzialne za wszystkie czynności życiowe, wiele niezróżnicowanych jąder, dwa jądra-makronukleus-odpowiedzialny za procesy metaboliczne(j. Wedetatywne )małe jądro-mikronukleus-odpow.za rozmnażanierozmnażanie- pierwotniaki-3 sposoby:bezpłciowo(podział kom, przekrój poprzeczny i podłużny) płciowo-z zaznaczona przemianą pokoleń(nastepwanie po sobie 2 lub kilku pokoleń różniących się wyglądem, bud.anatom.i sposobem rozmnaż.konugacja-proces płciowy, nie zwiększa się liczba osobników, dochodzi do wymiany mat.genetycznego(mitoza2n-2n-2n,powst.2 diploidalne kom.1n-1n-1n,powst.2chaploidalne kom.)mejoza(wyst tylko w kom.diploidanych-2n-1n-1n-1n-1npowst.kom.chaploidalne)rozmnaż płciowe z dominacją haplofazy-osobniki troficzne są haploidalne, diploraza ograniczona w stadium zygoty.mejoza postgamiczna następuje po zapłodnieniu.domin.doplofazy-pokol.troficzne diploidalne(2n),mejoza pregamiczna przedzapłodnieniowa, haplofaza ograniczona do gamet

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty