profil

Religia chrześcijańska w Rzymie

drukuj
poleca 83% 754 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Twórcą chrześcijaństwa był Jezus z Nazaretu, zwany przez swych uczniów i wyznawców- Pomazańcem Bożym, co w języku greckim brzmiało Christos. Od tego słowa wyznawców Jezusa Chrystusa nazwano chrześcijanami.
Korzenie chrześcijaństwa sięgają Bliskiego Wschodu, a pierwszymi wyznawcami byli Żydzi, zamieszkujący rzymską prowincję Judeę.
Po ukrzyżowaniu Chrystusa jego dzieło kontynuowali apostołowie. Wędrowali oni po prowincjach rzymskich i zakładali pierwsze gminy chrześcijańskie. Na czele każdej gminy stał biskup. Biskupi zajmowali się nauczaniem, udzielali chrztu, odprawiali msze, opiekowali się najbiedniejszymi.
Z czasem, za sprawą świętego Pawła, ?Dobra Nowina? zaczęła docierać nie tylko do Żydów, ale także przedstawicieli innych narodów. Zgodnie
z tradycją chrześcijańską, pierwszym biskupem Rzymu był święty Piotr. Jemu to Pan Jezus przekazał władzę nad rodzącym się Kościołem. Następcy św. Piotra, nazywani papieżami są biskupami Rzymu, a jednocześnie zwierzchnikami całego Kościoła.
Początkowo nową religię przyjmowali ludzie ubodzy, uciskani, wyzyskiwani. Znajdowali oni pociechę i wsparcie w wierze, której główną zasadą jest miłość do drugiego człowieka. Początkowo Rzymianie traktowali chrześcijan obojętnie. Z czasem jednak zaczęli patrzeć na nich krytycznie, uznając ich za wrogów i sprawców wszystkich kataklizmów. Chrześcijanie nie oddawali czci pogańskim bogom, nie brali udziału w rzymskich świętach, nie uznawali boskości cesarzy. Nienawiść ludu rzymskiego podsycali sami cesarze.
Za panowania Nerona spadły na chrześcijan pierwsze prześladowania. Byli oni więzieni, głodzeni i torturowani. Aby ucieszyć lud rzymski, władcy organizowali pokazy, podczas których chrześcijanie byli krzyżowani, paleni żywcem, a także rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom.
Mimo okrutnych prześladowań liczba chrześcijan stale rosła. Coraz częściej byli wśród nich ludzie wykształceni i bardzo bogaci. Musieli się ukrywać, dlatego na wspólnych modlitwach gromadzili się w katakumbach, czyli podziemnych cmentarzach. Ich znakiem rozpoznawczym była ryba (grecka nazwa to IHTHYS, a tak brzmią pierwsze słowa sformułowania: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel).
Pierwszym cesarzem, który sam przyjął chrzest był Konstantyn Wielki. W 313r. wydał edykt w Mediolanie znoszący prześladowania chrześcijan. Bardzo szybko chrześcijaństwo objęło całe Cesarstwo, a potem cały cywilizowany świat. W 380r. cesarz Teodozjusz Wielki nakazał przyjąć wszystkim poddanym chrzest, a w 392r. zabronił składania czci dawnym bogom.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy