profil

Osadnictwo

poleca 85% 1327 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

OSADNICTWO - jest to osiedlanie się ludności na określonym terenie. Prowadzi ono do powstawania jednostek osadniczych (osiedli), czyli różniej wielkości skupisk budynków.

Rozróżnia sie dwa rodzaje osiedli ludzkich - miasto i wieś.

Aby odróżnić miasto od wsi najczęściej bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców, wykonywane przez nich zawody, oraz położenie miejsc ich pracy.

Miasta są zazwyczaj osadami większymi od wsi, odznaczają się zwykle wielopiętrowym budownictwem.

Mieszkańcy miast pracują głownie poza rolnictwem, leśnictwem czy rybołówstwem, przede wszystkim w usługach i przemyśle.

FUNKCJE MIAST - są to główne dziedziny działalności jego mieszkańców, od których zależy życie i rozwój miast.

Miasto rozwija się dzięki różnorodności życia gospodarczego, społecznego i kulturowego. Niektóre miasta od najdawniejszych czasów pełniły funkcje polityczne.

W starożytności obecność władcy pociągała za sobą potrzebę tworzenia licznych urzędów, zastępów służby, oddziałów wojska, na rzecz których pracowała ludność rzemieślnicza.

Dziś funkcje polityczne pełnione są przez stolice państw. W mieście będącym siedzibą władz państwowych skupiają się różnorodne organizacje społeczne, instytucje kulturalne i przedsiębiorstwa działające na rzecz całego kraju.

FUNKCJE MIASTA:
a) polityczno-administracyjne
* polityczne
* administracyjne
b) produkcyjne
* przemysłowe
* rzemieślnicze
c) usługowe
* handlowe
* komunikacyjne
* finansowe
* edukacyjne i naukowe
* lecznicze i uzdrowiskowe
* turystyczne i wypoczynkowe
* kulturalne i rozrywkowe
* religijne
d) militarne i obronne

W Polce wyróżnia się:
* miasta
* siedziby gmin
* miasta powiatowe
* miasta wojewódzkie
* miasta stołeczne

Każde miasto pełni funkcje usługowe.

Obecnie wiele miast specjalizuje się w:
a) turystyce wypoczynkowej
* Zakopane
* Wisła
* Cannes (Francja)
b) turystyce uzdrowiskowej
* Sopot
* Krynica Zdrój
* Baden-Baden (Niemcy)
c) turystyce rozrywkowej
* Las Vegas (Stany Zjednoczone)

ROZWóJ MIAST

Urbanizacja - jest to proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast.

Infrastruktura - urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Aglomeracja miejska - wielkie skupisko ludności i zabudowy o charakterze miejskim.

Miasta satelitarne - mniejsze ośrodki miejskie.

Konurbacja - zespół sąsiadujących, przeważnie równorzędnych miast lub osiedli.

Rozwój przestrzenny - powiększenie obszaru miasta.

ROZWóJ MIASTA POSTęPUJE DZIęKI TAKIM CZYNNIKOM JAK:
* skupienie na małym obszarze dużej i zróżnicowanej produkcji przemysłowej
* możliwość sprzedaży znacznej części wyrobów przemysłowych na miejscu
* możliwość znalezienia lepiej płatnej pracy
* dostępność do kultury i rozrywki

Megalopolis - są to wielkie obszary

Zwykłe małe miasta mające niewielką liczbę mieszkańców, są ośrodkiem lokalnym. Obsługuje ono obszar gminy i tylko mieszkańcy korzystają z różnych usług tego miasta.

w mieście tym można znaleść:
* urząd miasta i gminy
* urząd pocztowy
* gimnazjum
* przychodnie zdrowia
* bank

Większy zasięg oddziaływania mają miasta średnie, w których oprócz urzędu starostwa powiatowego i wszystkich innych instytucji działających w małych miastach znajdziemy w nim:
* liceum
* szpital
* sąd
* urząd skarbowy
* muzeum

W miastach dużych znajdują się:
* szpitale specjalistyczne
* opery
* uniwersytety
* teatry

W krajach słabo rozwiniętych najszybciej rosną wielkie miasta, do czego przyczyniają się:
* wysoki przyrost naturalny
* masowa migracja ludzi z przeludnionych obszarów wiejskich

Hiperurbanizacja- jest to gwałtowny wzrost liczby ludności miast w krajach słabo rozwiniętych.

PROBLEMY WIELKICH MIAST:

W wielkich miastach wielu osobą dokucza nadwaga i otyłość. Przez najczęściej siedzący tryb życia zaczynają popadać w nałogi i w wysokokaloryczne jedzenie.
Osoby zamieszkujące w wielkich miastach, mimo lepszej opieki zdrowotnej wcale nie żyją dłużej o tych, którzy zamieszkują wsie.

DEGLOMERACJA - przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi aglomeracji miejskich.

W miastach obserwuje się:
* późniejsze zamążpójście
* mało liczne rodziny
* napływ młodych ludzi ze wsi

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata