profil

Sytuacja po kongresie wiedeńskim. Geneza powstania listopadowego

poleca 85% 607 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
powstanie listopadowe

Pojawienie się nowych ideologii politycznych w XIX w.

* KONSERWATYZM - zwolennicy tradycji. Niechęć do wszelkich zmian.

*LIBERALIZM - tolerancyjny stosunek wobec poglądów, postaw lub czynów innych ludzi, bez względu na to, czy uznaje się je za słuszne.

SYTUACJA W KRóLESTWIE POLSKIM:

* część polaków dobrowolnie podporządkowuje się carowi
* pierwszy namiestnik Józef Zajączek całkowicie zależny od cara.
* dymisja urzędników wykazujących niezależność.
* dowódcą armii Królestwa - brat cara, książę Konstanty.

Działalność legalnej opozycji była niemożliwa, powstają więc tajne związki niepodległościowe (towarzystwo patriotyczne).

Powstanie zapoczątkowane zostało utworzeniem spisku w Warszawskiej szkole Podchorążych, na czele z Piotrem Wysockim.

PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA:

* ruchy niepodległościowe w Europie
* kryzys gospodarczy 1830 roku
* wzrost niezadowolenia w wojsku
* łamanie konstytucji królestwa Polskiego
* ograniczenie praw i roli sejmu
* akcja policji, która wpadła na trop organizacji spiskowych

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Ciekawostki ze świata