profil

Opis żołnierza z wiersza pt. "Żołnierz polski" Władysława Broniewskiego.

poleca 84% 947 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiersz Władysława Broniewskiego pod tytułem ,,Żołnierz polski" przedstawia człowieka, który po przegranej kampanii wrześniowej wraca z niemieckiej niewoli. Idzie do domu, którego już nie ma: ,,bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi matce". Żołnierz czuje bezsilną rozpacz po przegranej walce, bezbronność wobec zwycięstwa wroga. Idzie ze spuszczoną głową, zatrzymuje się pod brzozą, aby opatrzyć obolałe nogi. Pomimo tak wielkich strat nie mści się na Niemcach. Żołnierz stracił wszystko, co kochał: swoich towarzyszy broni, ojczyznę. Jest załamany, szuka pocieszenia w szumie brzóz lamentujących nad jego losem.

Podoba się? Tak Nie