profil

Czy polskie społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim? Przedstaw różnorodne czynniki, które Twoim zdaniem mają wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa we współczesnej Polsce.

poleca 85% 142 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się takie społeczeństwo, w którym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli. W takim społeczeństwie obywatele mają zdolność do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów. Czy polskie społeczeństwo ma takie cechy? Czy można je określać mianem społeczeństwa obywatelskiego?
Polska jest krajem demokratycznym, a jak wiadomo jest to taki system polityczny w którym społeczeństwo obywatelskie ma najlepsze warunki ku temu by istnieć lub się rozwijać. W Polsce najważniejszym dokumentem jest Konstytucja, która zapewnia nie tylko wolność i równość obywatelską , ale również swobodę zakładania i działalności partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń oraz fundacji. Krótko mówiąc obywatela mają zdolność do samoorganizowania. I właśnie dzięki temu w naszym kraju nie brakuje organizacji, które chętnie i bezinteresownie pomagają ludziom w gorszym położeniu.
Coraz bardziej popularny staja się wolontariat, a WOŚP, którą po raz pierwszy J. Owsiak zorganizował w 1993r. dziś jest popularna nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Większość Polaków uważa, że w naszym społeczeństwie konieczne jest umacnianie solidarności międzyludzkiej. Prawie co drugi obywatel deklaruje, że zna jakąś osobę spoza swojej rodziny, której gotów byłby pomagać w dobrowolnej i bezpłatnej pracy. Pogląd, że obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom, wyraża 65% Polaków, a od 2004r. stopniowo przybywa osób o nastawieniu prospołecznym, a ubywa tych, którzy deklarujących orientację indywidualistyczną. Nie oznacza to jednak, że w pełni jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, gdyż nie zawsze udaje nam się w wykorzystać zalety tego typu społeczeństwa.
Pomimo tego, że mamy prawo głosować w wyborach powszechnych, to frekwencja wyborcza jest zatrważająco niska. Dowodem na to mogą być chociażby badania European Social Survey, które stwierdziło że odsetek obywateli biorących udział w legalnych i nielegalnych demonstracjach czy deklarujących kontakty z politykami i urzędnikami na różnych szczeblach ? jest w Polsce najniższy w Europie. Ostatnie miejsce wśród społeczeństw europejskich przypada nam również w porównaniach dotyczących poziomu zaufania do siebie nawzajem czy do instytucji publicznych. W ostatnich dwóch latach wyraźnie pogłębiła się nieufność Polaków do instytucji władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, a główną przyczyną takiej sytuacji jest nieudolność polskiego rządu oraz powszechna opinia o jego nieuczciwości i korupcji.
Z pewnością widać wiele mankamentów w funkcjonowaniu państwa polskiego i nie ma ono wszystkich cech społeczeństwa obywatelskiego, lecz mimo wszystko uważam, że Polska jest na dobrej drodze i ma wszelkie predyspozycje by stać się w pełni wykształtowanym i bez wątpienia spełniającym wszystkie warunki społeczeństwem.

Źródła: www.cbos.pl

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy