profil

Sejm Wielki

poleca 81% 1069 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sejm Wielki (1788-1792)
inaczej:Sejm Czteroletni

Sejm skonfederowany - funkcjonował jako konfederacja szlachecka, a tym samym nie mógł zostac zerwany według zasady liberum veto.
Celem Sejmu Wielkiego było zreformowanie państwa.
Obradami Sejmu kierowali:
- Stanisław Małoachowski ( z Korony)
- Kazimierz Nestor Sapiecha ( z Litwy)

Na forum sejmu powstały stronnictwa polityczne:
- stronnictwo hetmańskie niechętne reform, konserwatywne (Seweryn Rzewuski i Ksawert Branicki)
- stronnictwo reform (Hugo Kołłątaj i Stanisław August Poniatowski)

DECYZJE SEJMU WIELKIEGO
- zwiększenie armi do 100tys. (w tym celu uchwalono podatek - 10% dochodu 20% dóbr kościelnych)
- zniesiono Radę Nieustającą - symbol rosyjskiego ucisku i hegemonii
- W roku 1789 powołano deputację (komisję), która miała przygotowac projekt konstytucyjny na jej czele Ignacy Potocki. W tym samym roku w Warszawie doszło do tzw. "czarnej procesji" - demonstracji mieszczan pod wodzą Jana Pekerta (prezydenta Warszawy) , domagających się praw politycznychi prawa posiadania ziemi.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Historia Polski