profil

Organizacje gospodarcze, do których należy Polska

poleca 85% 179 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Organizacje gospodarcze, do których należy Polska

Polska to kraj, który wciąż się rozwija. Jak wiadomo aby uzyskać maksymalne tępo rozwoju gospodarki nie powinno się „działać” samemu. Dlatego Polska należy do różnorakich organizacji gospodarczych. Dają one bowiem możliwość szybszego rozwoju gospodarki oraz promowania jej na świecie. Polska należy do takich organizacji jak:
• Bank światowy;
• Międzynarodowy Fundusz Walutowy;
• Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
• Unia Europejska;

BANK ŚWIATOWY - rozpoczął swoja działalność 27 grudnia 1945 r. Jego siedziba znajduje się w Waszyngtonie (USA). Początkowo BŚ miał służyć pomocą krajom zniszczonym podczas II wojny światowej. Jednak pojawienie się planu Marshalla przyczyniło się do rozszerzenia pomocy dla państw Azji, Afryki i Ameryki łacińskiej. Głównym celem BŚ jest wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej przy jednoczesnym zwalczaniu ubóstwa.
Polska powróciła do BŚ w 1986 roku. Naszym przedstawicielem jest prezes Narodowego banku Polskiego (obecnie Leszek Balcerowicz). W latach 1990 – 96 Polska otrzymała od BŚ kredyty o wartości 3,374 mld USD. 46 % tej pożyczki przeznaczono na dopasowanie struktury gospodarczej państwa do struktur państw wysoko rozwiniętych. Do 2000 r. Bank Światowy wspierał m.in. rozwój sektora prywatnego i ochrony środowiska w Polsce. Teraz jego udział w budowie polskiej gospodarki zmniejszył się kosztem Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY – powołany w 1945, rozpoczął swoja działalność w roku 1947. MFW posiada 182 członków (w tym Polska). Jego siedziba znajduje się również w Waszyngtonie. Celem MFW jest:
• rozwój międzynarodowej współpracy walutowej;
• ochrona stabilnych kursów walutowych;
• monitoring zadłużenia międzynarodowego;
• rozwój handlu światowego;
Polska powróciła do MFW w 1986 r. (była członkiem-założycielem ale pod wpływem ZSRR wycofała się). Środki udostępnione Polsce wyniosły wtedy 1,8 mld SRD (MFW ma swoją jednostkę rozrachunkową SRD – Special Drawing Rights). Jednocześnie nasze porozumienie z MFW pozwoliło na zaciągnięcie pożyczki w BŚ. Od 1995 roku (gdy Polska spłaciła wszystkie kredyty zagraniczne) staliśmy się poważnym partnerem dla MFW.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy monitoruje w Polsce zmiany w stosunkach handlowych, reformie ubezpieczeń społecznych oraz liberalizacji w przepływie kapitału.

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU – konwencja podpisana w 1960 roku, weszła w życie w roku 1961. Siedziba OECD jest Paryż. OECD udziela poparcia dla:
• dążeń do stałego wzrostu gospodarczego;
• rozwoju handlu światowego;
• rozwoju gospodarczego członków i partnerów;
Polska rozpoczęła swoja współpracę z OECD w 1990 r. a członkiem została w 1996r. Dzięki OECD w Polsce szybciej zostały przeprowadzone: regulacja inwestycji zagranicznych oraz zmiany w prawie dewizowym. Polska jako członek OECD jest także zobowiązana pomagać innym krajom – członkom i innym.

UNIA EUROPEJSKA
Organizacja powstała w 1992 r. na mocy traktatu z Maastricht ratyfikowanego w 1993 roku. Jest to ważna organizacja gospodarcza dla Polski.
Dla gospodarki naszego kraju korzystny jest I filar Unii – gospodarka. Unia gospodarcza zapewnia wspólny (wysoko rozwinięty) rynek, wspólna politykę rolną, unię walutową oraz rozwój regionów.
Polska dzięki wielkim staraniom przystąpiła do UE w 2004 roku (1 maja).
Jednak największe znaczenie dla Polski ma jedna instytucja UE:

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY – utworzona na podstawie traktatów rzymskich w 1958 r. jako własność wszystkich krajów członkowskich UE. Zadaniem banku jest troska o zrównoważony i stabilny rozwój wewnętrznej gospodarki UE.
Polska rozpoczęła współpracę z EBI w 1990 r. Bank przeznaczył wtedy środki z funduszu „ECU 1 mld”. Środki zostały przeznaczone na inwestycje w Polsce i na Węgrzech. W 1997 r EBI przyznał Polsce kolejny kredyt. Środki te zostały wykorzystane na:
• modernizację kolei ( Warszawa – Berlin);
• modernizacje wydobycia gazu ziemnego;
• kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw;
• modernizacje poru lotniczego Warszawa – Okęcie;
• rozwój leśnictwa;
• rozbudowę „autostrady” E-40.

 wejściu Polsi do UE stan naszej gospodarki znacznie się poprawił. Jednak nie tylko UE sprawiła, że Polska gospodarka się rozwinęła – jest to także dzieło innych organizacji gospodarczych.


Skróty :

BŚ – Bank Światowy;
UE – Unia Europejska;
MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy;
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;
OECD – Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju;
Bibliografia :

- Anna M. Łabęcka, Joanna Fiodorow „Biblioteczka biznesmena: Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze. Leksykon integracji gospodarczej.”
- Iwona Kienzler „Leksykon Unii Europejskiej”, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2003

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata