profil

Polska, a II wojna światowa- wygraliśmy czy przegraliśmy

poleca 85% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska , a II wojna światowa-wygraliśmy czy przegraliśmy?

II Rzeczpospolita leżała między dwoma potężnymi i wrogo nastawionymi sąsiadami:Niemcami i Związkiem Radzieckim. Jej naturalnym i potężnym sojusznikiem była Francja-zwycięzca I wojny światowej. Państwa zachodnie wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego pozwoliły Hitlerowi na odbudowanie potęgi armi niemieckiej, imponowało im iż faszyści zlikwidowali u siebie partie komunistyczną i otwarcie wyrażali wrogość do ZSSR. Poprzez szereg ustępstw zachęcali Niemcy do śmielszych działań. Kompromitująca postawa mocarstw zachodnich doprowadziła do rozbioru i upadku państwa czechosłowackiego, co pozwoliło Niemcom oskrzydlić Polskę od południa, zyskali też nowoczesny sprzęt czeskiej armii.
Gwarancje brytyjskie i potwierdzony sojusz wojskowy z Francją upewniały Polskę, iż w nieuniknionej wojnie z Niemcami nie przegrają. Pewność pomocy dwóch najpotężniejszych państw świata wpłynęła na odrzucenie nie wygurowanych żądań niemieckich, oraz proponowanego sojuszu przeciwko ZSSR. W ówczesnym
W ówczesnym świecie podzielonym między dwie główne potęgi kolonialne Anglię i Francję nie było już miejsca na ekspansje innych wyrastających potęg. Niemiecka chęć zdobycia przestrzeni życiowej na wschodzie wiązała się nieuchronnie z konfliktem z Polską i Rosją. Związek radziecki chcący szerzyć w świecie ide komunizmu także siłą był wrogiem śmiertelnym elit rządzących całego globu, a sprzymierzeńcem sił lewicowych. Dlatego nasi sojusznicy poświęcili Polskę aby Niemcy miały wspólną granice z ich najwiekszym wrogiem ZSSR. Granice jako niezbędny czynnik wybuchu wojny.
W wojnie obronnej 1939 roku przeciwko Niemcą wojsko i naród polski wykazały się wielkim hartem ducha i walecznoscią. Front wschodni walczył 5 tygodni wiążąc większość sił niemieckich, a zachodni symulował działania mimo swej ogromnej przewagi szczególnie we wrześniu.
Zapłacili alianci za tę zdradę sojusznicy Polski, sromotną i chaniebną klęską niespełna rok póżniej podpisując kapitulacje wielkiej Francji.
Wojna obronna Polski ma dziwną i niechlubną date 17 września, przemilczaną i przekłamywaną przez ostanie kilkadziesiąt lat. Drugi wielki i wrogi sąsiad Rzeczypospolitej Związek Radziecki wkracza liczną armią na nasze terytorium dochodzi do licznychych i krwawych walk. Rząd polski mimo oczywistej i niezprowokowanej agresji nie wypowiada ruskim wojny, co utrudni negocjacje gen. Sikorskiemu w lipcu 41 r. na temat przebiegu wschodniej granicy. Władze RP nie podpisują kapitulacji z żadnym z dwóch agrsorów, uchodzą z częscią wojska do Francji, aby poprzez działalnosci centralnych władz państwa zachować jego ciągłość. Tworzą armie by kontynuować wojne u boku sojuszników, którzy zdradzili nas ale nie mieliśmy lepszych. Odrodzone wojsko polskie w sile ok. 80 tys. walczy w obronie Francji w 40 roku, w tymże roku lotnicy polscy wnoszą duży wkład w zwycięstwo w powietrznej bitwie o Anglię. Polska marynarka wojenna i chandlowa od początku wojny wspóldziała i walczy wraz z aliantami.
Po upadku Francji Polska jest największym sojusznikiem Wielkiej Brytani. Zmienia się to gdy 22.VI.41 roku Hitler rozkazuje zaatakować swego dotychczasowego wiernego sojusznika Rosję. Anglicy zyskują potężnego alianta, nakłaniają gen. Sikorskiego do podpisania nie zadawalającego układu z rosjanami. Z wrogów stajemy się nagle sojusznikiem w imie wspólnej walki z niemcami. Rosjanie wycofują się z traktatu rozbiorowego Polski zawartego z Niemcami, lecz niechcą uznać wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Dla ratowania ok. 1.5 milinowej rzeszy obywateli RP wywiezionych przez okupantów ruskich do obozów pracy i przebywających w strasznych warunkach, władze polskie przystają na ten układ. Gen. Anders tworzy mimo wielu utrudnień w ciągu roku ok.80 tys. armie, którą wyprowadza do Iranu wraz z 30 tys. ludności cywilnej. Cały czas trwają wtedy poszukiwania ok. 15 tys. oficerów polskich wziętych do niewoli przez rosjan w 39 roku. Rosjanie udają że intensywnie szukają tych oficerów, część z nich 4300 zwłok odkrywają niemcy w zbiorowych mogiłach koło Katynia. Do zbrodni rosjanie przyznają się dopiero po 50 latach obaj okupanci mordowali przede wszystkkim szeroko rozumianą inteligencje w tym oficerów swiadomą ostoje polskości i patriotyzmu, chcąc trwale zlikwidować armie i państwo polskie. Rosjanie w 43 roku po odzyskaniu pewności siebie i ogromnym wzroście potęgi militarnej wykorzystując pretekst katyński zrywają stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. Od tej pory zaczynają tworzyć podporządkowane sobie władze i wojsko polskie, a o sprawach polskich rozmawiają tylko z wielkimi ówczesnego świata. USA i Anglia nie mają tak potężnej armi jak rosjanie i chęci by ruscy ponosili dalej główny ciężar wojny z niemcami, godzili się na rosnące rządania Stalina. Niezależność i niepodległość Polski i wchodniej Europy przegrała z imperialnymi interesami mocarstw zachodnich i Rosji. Udział Polski w pokonaniu niemców stawia nas na czwartym miejscu wśród aliantów za Rosją, USA i Wielką Brytanią. W okupowanym kraju działała największa i najlepiej zorganizowana konspiracja, całe państwo podziemne z liczną A.K. Alianci zachodni jeszcze przed wybuchem wojny otrzymali od wywiadu polskiego kopie enigmy i ówczesne sposoby ich odczytywania, co miało olbrzymi wkład w zwycięstwo nad Niemcami. Wojsko polskie walczyło na wielu frontach tej wojny z wspólną myślą o powrocie do ojczyzny i jej wyzwoleniu. Udało się to armi powstałej pod patronatem ruskich i polskich komunistów, gdzie większość kadry dowódczej stanowili rosjanie o polskich nazwiskach i pochodzeniu. Wkraczjący do Polski rosjanie rozbrajali współracującą z nimi A.K., oficerów i lokalne władze polskie podstępnie aresztowały i wywoziły do obozów na syberie. Granice wschodnią przenoszą na linie Bugu, instalując w wyzwolonej od niemców Polsce podległy sobie rząd, który po nieznaczej reorganizacj uznają państwa zachodnie 5 lipca 45 roku. Spora część społeczeństwa niegodząc się z zdradą aliantów w Jałcie i rosyjsko-komunistyczną okupacją obawiając się aresztowań i wywózek pozostaje w konspiracji i kontynułuje walkę z drugim agresorem z września 39 roku i jego polskimi sprzymierzeńcami. Intensywna wojna domowa w Polsce trwa do 48 roku, w walkach po obu stronach zginieoło około 30 tys. osób, setki tysięcy obywateli jest represjonowanych i aresztowanych skazaznych na wysokie kary, kilka tysięcy wyroków śmierci komuniści wykonują. Opór społeczeństwa, niegodzenie się na dyktatorską władze komunistów wspierających się ciągle ogromnym aparatem represji oraz ruskim wojskiem, połączony z katastrofą gospodarczą państwa w latach 80 doprowadza do demokratycznych wyborów w 1991 roku. Rok póżńiej opuszczają Polskę wojska rosyjskie, kończą prawie trzystoletnią dominacje Rosji nad Polską.
Polska w 1992 r. uzyskuje pełną niepodległość i niezależność, którą utraciła w 1939 r. w wyniku agresji sąsiadów Niemiec i ZSSR. Ruscy zabrali II RP całą wschodnią część kraju, oddali mniej ale były to ziemie piastowskie, które niemcy w ciągu stuleci wydarli Polsce. O ironio Stalinowi temu bandycie zawdzięczamy nasze granice na północy i zachodzie, szeroki dostęp do morza. Zlikwidował Prusy, które przez siedem stuleci zagrażały nam z północy i odcinały dostęp do morza. Mamy dziś najlepszy kształt państwa od czasów piastowskich, najlepszy skałd etniczny w historii Polski gdzie mniejszość stanowi tylko ok. 1,3%. Myślę że mamy od 16 lat najlepszy okres w rozwoju naszej Ojczyzny i perspektywy jego trwania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut